Phật dạy về cách tích đức cải mệnh mang đến phước lộc dồi dào

Người xưa có điều rằng: “Cᴏ́ đᴜ̛́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴄ sᴜ̛́ᴄ ᴍᴀ̀ ᴀ̆ɴ”, học được cách tích đức, tức là ta đã học được cách cải biên số phận của mình, mang lại phước lộc

Tích đức từ lời nói

Lời nói cần phải thể hiện sự khoan dung độ lượng đối với người khác. Lời nói thẳng: Có thể chuyển sang cách nói “vòng, nói giảm, nói tránh” một chút. Lời nói lạnh như băng: Hãy hâm nóng lên một chút trước khi nói. Lời nói ᴘʜᴇ̂ ʙɪ̀ɴʜ người khác: Trước khi nói hãy chú ý cân nhắc đến lòng tự tôn của người nghe. Một lời khen ngợi đúng lúc có giá trị ɴɢᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ɴɢ.

Tích đức từ việc giữ lᴇ̂̃ ᴛɪᴇ̂́ᴛ

Người có lễ tiết đi khắp ᴛʜɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̣ cũng khó có người ᴛʀᴀ́ᴄʜ ᴍᴀ̆́ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴜ̛ɴɢ ʏ́.

Tích đức từ chung thủy

Phàm là vợ chồng, nên sống ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜᴜ̉ʏ, không ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀ̃ᴍ ʜᴀ̣ɪ ʜôn nhân của người khác, nếu ta làm vậy thì về sau bản thân ta và con cháu luôn bị người khác ᴘʜᴀ̉ɴ ʙᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ ʜᴏᴀ̣i hạnh phúc của mình. Rồi lại sẽ gặp ǫᴜᴀ̉ ʙᴀ́ᴏ đᴀᴜ ᴋʜᴏ̂̉.

Tích đức từ tính cách khiêm nhượng

Người xưa nói: Người ᴋɪᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̆ɴɢ ɴɢᴀ̣ᴏ ᴍᴀ̣ɴ, thích ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ tài năng thì đi đâu cũng có ᴋᴇ̉ đɪ̣ᴄʜ. Tránh ᴋʜᴏᴇ ᴋʜᴏᴀɴɢ tài năng của mình mọi lúc mọi nơi. Buông bỏ ᴋɪᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̆ɴɢ, ɢɪᴀ̉ᴍ ʙᴏ̛́ᴛ ᴛᴜ̛̣ ᴋʏ̉. Không nên ở trước mặt người đang ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʏ́ ᴍᴀ̀ đᴀ̀ᴍ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ đᴀ̆́ᴄ ʏ́ của mình. Làm người, trước là đừng ᴋʜᴏᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̀ʏ ᴛɪᴇ̣̂ɴ, sᴀᴜ đᴜ̛̀ɴɢ đᴀ̆́ᴄ ʏ́, nên khiêm nhượng một chút.

Tích đức từ việc cứu người

Khi gặp người ʙɪ̣ ɴᴀ̣ɴ, ɢᴀ̣̆ᴘ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, rơi đồ xuống đường, nên đến giúp đỡ, nếu ta bỏ đi thì ắt về sau sẽ gặp ǫᴜᴀ̉ ʙᴀ́ᴏ.

Nhìn thấy những đoạn đường hư, lở,… Chúng ta nên mở lòng ʙᴏ̂̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, đᴀ̆́ᴘ ʟᴏ̣̂ để cho nhiều người đi qua được bình an.

Ảnh minh họa

Tích đức từ việc ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ sᴀ́ᴛ sɪɴʜ

sᴀ́ᴛ sɪɴʜ là ᴛᴏ̣̂ɪ ᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̂́ᴛ đᴜ̛́ᴄ trên đời. Nên ʙᴜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀᴏ xᴜᴏ̂́ɴɢ và nhớ rằng: Sɪɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ của chúng cũng như chúng ta, ăn đồ sᴀ́ᴛ sɪɴʜ, nên nghĩ đến là khi ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴᴏ́, nó đã ᴋᴇ̂ᴜ ʟᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̉ᴍ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ đᴀᴜ đᴏ̛́ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ xɪɴ chúng ta như thế nào, nó chẳng khác gì chúng ta khi bị ᴋᴇ̉ ᴛʜᴜ̀ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ̂̉ ʀᴏ̂̀ɪ ᴀ̆ɴ xᴀ́ᴄ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ́.

Tích đức từ việc làm ăn lương thiện

Nếu kinh doanh mà ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ, ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴛʜᴜᴇ̂́, ᴄᴀ̂ɴ sᴀɪ, ᴀ̆ɴ ʙᴏ̛́ᴛ, thay linh kiện kém, sản phẩm gây đᴏ̣̂ᴄ ʜᴀ̣ɪ cho nhiều người sử dụng, dùng ᴀ̂ᴍ ᴍᴜ̛ᴜ ʜᴀ̃ᴍ ʜᴀ̣ɪ đᴏ̂́ɪ ᴛʜᴜ̉, ʙán cho xong tay, rồi mặc cho sự đau khổ của người khác thì những việc làm ᴛʜᴀ̂́ᴛ đᴜ̛́ᴄ của bản thân, về sau ta và con cháu của ta phải ɢᴀ́ɴʜ ᴄʜɪ̣ᴜ Qᴜᴀ̉ Bᴀ́ᴏ rất nặng. Làm ăn chân chính và Tích Đức thì có Phúc lớn về sau.

Tích đức từ việc thành thật với mọi người

Không thành thật sẽ khó tồn tại, người giả dối tất sẽ không có bạn chân thành. Luôn lấy thành tín làm gốc, coi trọng thành tín trong mọi mối ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂. Dùng thành tín thu phục người khác, sẽ dễ đạt được thành công. Một người nếu như mất đi sự thành thật thì làm việc gì cũng khó. Bất kể lý do gì cũng không thể giải thích được lý do sự giả dối của bản thân.

Tích đức từ việc tôn trọng người khác

Đem lòng tự tôn của người khác đặt ở vị trí cao nhất. Cố gắng để người khác cảm nhận thấy sự tôn nghiêm của bản thân mình. Tôn trọng người yếu kém hơn mình càng là đáng quý. Địa vị càng cao thì càng không thể ᴋʜɪɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴgười khác.

Tích đức từ lòng nhân ái của bản thân

Mỗi người đều nên tu dưỡng lòng nhân ái trong mình. Bởi người có tấm lòng nhân ái luôn sống nhẹ nhàng mà lại dễ dàng nhận được sự hợp tác từ người khác.

Tích đức từ lòng khoan dung

Không thể khoan dung người khác có thể là bởi vì lòng dạ của mình còn quá nhỏ hẹp! Dùng khoan dung có thể cải biến một con người lầm lỗi. Người có lòng khoan dung sẽ dễ dàng chiếm được lòng người khác. Hãy học cách tha thứ khuyết điểm của người khác. Đôi lúc, một ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ tốt đẹp là từ nhẫn mà sinh ra đấy!
Phạm Thị Thảo

http://www.khoevadep.com.vn/phat-day-ve-cach-tich-duc-cai-menh-mang-den-phuoc-loc-doi-dao-search/

Chia sẻ