Từ tháng 11/2020 con công nhân học mầm non được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/11/2020, con công nhân học ᴍᴀ̂̀ᴍ ɴᴏɴ được ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ tối thiểu 160.000 đồng/tháng.

Đây là một trong những quy định tại Nghị định 105 của Chính phủ về ᴄʜɪ́ɴʜ sᴀ́ᴄʜ phát triển ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴍᴀ̂̀ᴍ ɴᴏɴ có ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴜ̛̣ᴄ từ ngày 1/11/2020.

Theo đó, trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục ᴍᴀ̂̀ᴍ ɴᴏɴ thuộc loại hình dân lập, ᴛᴜ̛ ᴛʜᴜ̣ᴄ đã được cơ quan có ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴘʜᴇ́ᴘ thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ᴋʏ́ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴏ̂̀ɴɢ lao động theo quy định được ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng.

Từ 1/11/, con công nhân học ᴍᴀ̂̀ᴍ ɴᴏɴ được ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ tối thiểu 160.000 đồng/tháng. Ảnh minh họa

Thời gian ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Mức ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ do UBND cấp tỉnh xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ với khả năng ɴɢᴀ̂ɴ sᴀ́ᴄʜ của địa phương, trình HĐND cùng cấp xᴇᴍ xᴇ́ᴛ, ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ.

Cơ sở giáo dục ᴍᴀ̂̀ᴍ ɴᴏɴ chịu ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴋɪɴʜ ᴘʜɪ́ và ᴄʜɪ ᴛʀᴀ̉ ᴋɪɴʜ ᴘʜɪ́ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ, ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ trẻ em; Thời gian ᴄʜɪ ᴛʀᴀ̉ thực hiện 2 lần trong năm học: Lần 1 ᴄʜɪ ᴛʀᴀ̉ đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; Lần 2 ᴄʜɪ ᴛʀᴀ̉ đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm.

Trường hợp cha mẹ hoặc người ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ, ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ trẻ em chưa nhận được ᴋɪɴʜ ᴘʜɪ́ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ʜᴏ̣ᴄ ᴘʜɪ́ theo thời hạn thì được ᴛʀᴜʏ ʟɪ̃ɴʜ trong kỳ ᴄʜɪ ᴛʀᴀ̉ tiếp theo.

Trường hợp trẻ em thôi học, cơ sở giáo dục ᴍᴀ̂̀ᴍ ɴᴏɴ có ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ phòng ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ đᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ᴏ, phòng ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ và đᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ᴏ ᴛʀɪ̀ɴʜ UBND cấp huyện dừng thực hiện ᴄʜɪ ᴛʀᴀ̉ ᴄʜɪ́ɴʜ sᴀ́ᴄʜ.

Hồ sơ xᴇ́ᴛ ᴅᴜʏᴇ̣̂ᴛ gồm: Đơn đề ɴɢʜɪ̣ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴀ̂́ᴘ đối với trẻ em ᴍᴀ̂̀ᴍ ɴᴏɴ là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp có xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ của đơn vị sử dụng lao động nơi cha hoặc mẹ hoặc người ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ, ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ trẻ em đang ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ; Giấy ᴋʜᴀɪ sɪɴʜ hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʀᴜ́ của trẻ em (bản sao kèm theo bản chính để đᴏ̂́ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ hoặc bản sao có ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ).

An An/giadinhmoi.vn

Chia sẻ