Từ 1/8, mất thẻ bảo hiểm y tế vẫn được thanh toán tiền khám chữa bệnh

Người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc t.ử vo.ng hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại vẫn được thanh toán bảo hiểm.

Công văn số 141/BHXH-CSYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành ngày 11/1/2019 và Thông tư số 9/2019/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 10/6/2019, quy định có 5 trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh.

Trường hợp 1: Người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Trường hợp 2: Dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ bảo hiểm y tế;

Trường hợp 3: Người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc t.ử v.on.g hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

Loading...

Trường hợp 4: Khám, chữa bệnh tại cơ sở không ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:

+ Cấp cứu;

+ Khám, chữa bệnh ngoại trú, nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương;

+ Khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương;

+ Khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trung ương và tương đương;

Trường hợp 5: Khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế không đúng quy định (không xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nhân thân);

Theo Giadinhmoi.vn

Chia sẻ