Tin vui: Chế độ thai sản mới 2020, mẹ sinh con từ 1/7 sẽ lợi đủ đường, được tăng mức trợ cấp

Mức lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2020, mức thay đổi này sẽ ảnh hưởng tới tiền thai sản của các cặp vợ chồng sinh con từ 1/7.

Chế độ thai sản luôn được các mẹ quan tâm bởi vì dù ít hay nhiều thì cũng đỡ đần rất nhiều chi phí khi có thêm một thành viên mới. Em mới đọc trên báo về chế độ thai sản năm 2020, có thay đổi cực lớn so với các năm trước. Và nếu như các mẹ có ý định săn chuột con vào năm sau, thì cân nhắc sinh con vào nửa cuối năm 2020 nhé, có lợi hơn rất nhiều do ảnh hưởng của việc tăng mức lương cơ sở.

Chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội gồm 3 khoản trợ cấp: Trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp trong thời gian nghỉ sinh và trợ cấpdưỡng sức sau sinh. Mức trợ cấp thai sản có sự thay đổi theo mỗi năm, phụ thuộc vào mức lương cơ sở. Trong năm 2020, mức lương cơ sở sẽ có một lần thay đổi đã được xác định vào ngày 1/7/2020, nên tiền trợ cấp thai sản cũng sẽ tăng theo. Cụ thế như sau:

1. Tiền trợ cấp một lần khi sinh con

Theo Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội quy định: “Lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

Như vậy,mức lương cơ sở được lấy làm căn cứ để tính tiền trợ cấp một lần khi sinh con. Từ nay đến ngày 30/6/2020, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng và từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng/tháng.

Như vậy:

– Nếu sinh con hoặc nhận con nuôi sơ sinh trước ngày 01/7/2020, mức trợ cấp một lần cho mỗi con là: 1.490.000 đồng x 2 = 2.980.000 đồng;

– Nếu sinh con hoặc nhận con nuôi sơ sinh từ ngày 01/07/2020, mức trợ cấp một lần cho mỗi con là: 1.60.000 đồng x 2 = 3.200.000 đồng.

Như vậy là nếu như sinh con từ ngày 01/7/2020 trở đi, mức trợ cấp một lần cho mỗi con tăng 220.000 đồng so với thời điểm trước. Thế nên mẹ nào đang bầu đẻ con vào nửa đầu năm sau sẽ “thiệt hại” 220.000 đồng đấy nhé.

Ngoài ra, nếu người lao động chưa đóng BHXH đủ 6 tháng thì mà thực hiện khám thai, sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, khi con chết hoặc mẹ chết, hoặc người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm

Trường hợp lao động nữ nghỉ việc đi khám thai hoặc lao động nam có vợ sinh con thì: Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày

Trường hợp sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý hoặc người lao động thực hiện các biên pháp tránh thai thì: Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 30 ngày. Nếu người lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

2. Tiền trợ cấp trong thời gian nghỉ sinh

Điều 39 của Luật Bảo hiểm xã hội chỉ rõ: “Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con mỗi tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội”.

Hiện nay, lao động nữ khi sinh con hoặc nhận con nuôi sơ sinh sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con 06 tháng. Ngoài ra,theo Điều 31 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ được nhận trợ cấp thai sản nếu đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Nếu lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khimang thaiphải nghỉ việc để dưỡng thai thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

3. Tiền trợ cấp dưỡng sức sau sinh

Theo Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014: “Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ được tính cụ thể như sau:

– Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

– Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh mổ;

– Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Thời gian này bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Trong những ngày nghỉ dưỡng sức, lao động nữ được hưởng tiền trợ cấp với mức mỗi ngày bằng 30% lương cơ sở”.

Như vậy, nếu nghỉ dưỡng sức từ trước ngày 01/7/2020, mức tiền dưỡng sức là 447.000 đồng/ngày; từ ngày 01/7/2020 trở đi là 480.000 đồng/ngày.

Ngoài ra, các mẹ cũng cần ghi lại các thông tin quan trọng sau đây nhé:
Đối tượng được hưởng chế độ thai sản theo luật thai sản mới 2020
Lao động nữmang thai;

Người lao động nữ sinh con;

Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

Người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

Lao động nữ đặt vòng tránh thai, triệt sản;

Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.
Thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng chế độ thai sản
Trường hợp lao động nữ sinh con, mang thai hộ, nhờ mang thai hộ, mang thai hộ, nhận nuôi con nuôi thì phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hay nhận nuôi con nuôi.

Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Lao động đủ điều kiện mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước khi sinh con, nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Điều kiện được hưởng chế độ thai sản theo luật thai sản mới 2020

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng

– Cán bộ, công chức, viên chức.

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Thời gian nghỉ thai sản cho vợ theo luật thai sản từ 2020

Thời gian hưởng chế độ khi mang thai

Nghỉ 05 ngày cho 05 lần đikhám thai

Thời gian hưởng chế độ khi sinh con
06 tháng (áp dụng chung cho các đối tượng lao động)
Trường hợp sinh đôi trở lên thì từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.
Thời gian tối đa hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu
10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi.

20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi.

40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi.

50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.
Thời gian hưởng chế độ nếu sau khi sinh con và con chết:
04 tháng tính từ ngày sinh con nếu con dưới 02 tháng tuổi.

02 tháng tính từ ngày con chết nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên.
Thời gian hưởng chế độ thai sản trong trường hợp nhờ mang thai hộ
Từ thời điểm mang thai cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá 06 tháng theo quy định nêu trên.

Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.
Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi
Cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

Thời gian nghỉ thai sản dành cho chồng theo luật thai sản từ 2020

Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con cũng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
05 ngày làm việc

07 ngày làm việc khi vợ sinh con phảiphẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.

Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.
Thời gian hưởng chế độ nếu sau khi sinh con mà mẹ chết:
Áp dụng cho trường hợp cha hoặc mẹ tham gia BHXH, cả cha mẹ đều tham gia BHXH

Thời gian còn lại của người mẹ theo quy định về chế độ thai sản khi sinh con.

Trường hợp mẹ không đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo quy định nêu trên thì cha, người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi con đủ 06 tháng tuổi.

Nếu cha, người trực tiếp nuôi không nghỉ việc thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản với thời gian còn lại của mẹ theo quy định.

Trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Tổng hợp từ BHXH, KP, KT…

Theo Khỏe và đẹp

Chia sẻ