Sống ở đời, cần thấu hiểu sự khác nhau giữa người có tiền và người không có tiền

Khi không có tiền người ta mới hiểu được hạnh phúc không thể mua được bằng tiền nhưng không có tiền thì không bao giờ có được hạnh phúc. Sống ở đời, người có tiền chưa chắc đã sướng nhưng người không tiền chắc chắn sẽ khổ

Sự khác nhau giữa người có tiền và không có tiền

Khi con người ta không có tiền, mới hiểu được một chân lý: “Nghèo thì đứng giữa chợ đông không ai thèm hỏi, giàu thì chui tại rừng sâu vẫn lắm kẻ đến thăm”

Khi có tiền rồi, cho dù là người quen biết hay không quen biết, người thân hay không thân, bằng hữu xa gần hàng xóm láng giềng đều tìm đến cả. Lúc không có tiền thì dù là người trong gia đình, thân bằng quyến thuộc đối với bạn cũng đều giữ khoảng cách.

Khi không có tiền, bạn mới hiểu được rằng có tiền thì tựa như quan lớn, không tiền tựa kẻ thứ dân. Các cụ có câu “người nghèo thì đừng tìm người thân, ngựa yếu thì đừng vào binh trại” cũng không phải là không có cơ sở.


Con người sống đừng nói đến tiền, không có tiền tình sâu nghĩa nặng cũng chẳng còn

Có tiền rồi mới hiểu được rằng “giàu nói gì chả đúng”, làm gì cũng đều hợp lý, lớn lên dù xấu xí cũng trở thành đẹp trai phong độ. Không tiền, dù bạn có nói gì cũng đều là sai, làm cái gì cũng trở thành càn dở, lớn lên dù đẹp đến mấy cũng biến thành tầm thường xấu xí.

Khi không có tiền trong tay mới hiểu được địch hay bạn cũng chỉ ở giữa một chữ tiền mà thôi. Có tiền thì dù có thâm thù đại hận cũng có thể biến thành hư vô, trong các mối quan hệ về lợi ích, kẻ địch cũng có thể trở thành bằng hữu chỉ vì một chữ tiền.

Khi bạn không có tiền dù quan hệ tình sâu nghĩa nặng cũng có thể biến thành hư vô, trong các mối quan hệ lợi ích, bằng hữu lập tức biến thành kẻ địch. Con người sống, đừng nói đến tiền. Bạn bè chơi với nhau đừng xoay quanh đồng tiền, đề cập đến ắt tổn thương tình cảm.


Con người sống đừng nói đến tiền, không có tiền tình sâu nghĩa nặng cũng chẳng còn

Con người khi không có tiền mới hiểu được những điều như thế. Vì vậy khi ta có tiền cần phải hạ giọng, khi không tiền nhớ phải nỗ lực hơn nữa bởi vì phong thủy luân chuyển, ba mươi năm nước sông Hoàng Hà đổi chiều một lần, không ai giàu ba họ cũng không ai khó ba đời.

Mười năm trước, hàng xóm láng giềng vì nể cha mẹ bạn mà đối xử tốt với bạn, mười năm sau, họ nể bạn mà đối xử tốt với con bạn, bố mẹ bạn, đó gọi là nhân sinh và nhân tính. Ngoài sự nỗ lực không ngừng nghỉ chúng ta chẳng có sự lựa chọn nào khác.

Bạn nên nhớ đừng để người khác cứ luôn phải giúp đỡ mình, hãy tự nhủ cố gắng làm thật tốt, nỗ lực thật nhiều để chính mình là người đi giúp người khác.

Hãy nhớ kỹ, bất kể là có tiền hay không có tiền, cần phải hiểu được hai từ cảm ân, càng không thể quên rằng cuộc sống này của chúng ta từ đâu mà có được.

Theo Khang Nhi/Gia Đình Mới

https://www.giadinhmoi.vn/song-o-doi-can-thau-hieu-su-khac-nhau-giua-nguoi-co-tien-va-nguoi-khong-co-tien-d39174.html

Chia sẻ