Phụ nữ thông minh có 3 người không bao giờ đợi bằng không sẽ tự làm hại chính mình

Phụ nữ thông minh hãy biết tự làm chủ vận mình của mình, đừng bao giờ phí hoài thời gian đợi chờ 3 người sau, kẻo rước họa vào thân.

Người bỏ mình ở lại

Phụ nữ thông minh nên hiểu rằng, người bỏ mình ở lại tức lúc nguy nan tức là không xem trọng bạn. Dù cho trước đó bạn đã đối đãi tốt với họ thế nào, thành tâm ra sao, nhưng lúc nước sôi lửa bỏng họ lại “cong đuôi chạy mất”, mệnh ai nấy lo, bạn càng trông chờ sẽ càng sầu khổ, tự làm bản thân đau lòng. Thế nên phụ nữ thông minh đừng chờ đợi họ qua đầu, oán thán hau tiếc hận. Bởi nếu bạn thật sự quan trọng, họ chắc chắn sẽ ở lại, giúp đỡ bạn đến cùng.

Người phản bội mình

Phụ nữ thông minh, với người phản bội mình, tốt nhất hãy bỏ lại phía sau. Cuộc đời luôn có nhân quả, thanh giả tự thanh, ác giả ác báo. Kẻ tâm địa bất chính, ăn cháo đá bát, chắc chắn sẽ nhận lấy quả báo của mình họ. Đừng tìm cách trả thù, sẽ tự tiêu hao phúc đức, khiến bản thân càng thêm đau khổ, lãng phí quỹ thời gian quý giá. Thế nên, phụ nữ thông minh hãy bỏ lại tất cả sau lưng, hướng về phía trước, tập trung làm thật tốt việc của mình.

Người giúp mình lúc khó khăn

Lúc khó khăn có người chìa tay giúp đỡ là phúc. Nhưng nếu không có ai cũng đừng oán trách thù hận người khác. Bởi người duy nhất giúp được bạn bao giờ cũng chỉ có bạn. Phụ nữ thông minh luôn hiểu rõ chân lý đó. Khi lúa chín, hãy tự tay thu hoạch mang về nhà. Đừng trông chờ vào người khác, bởi họ cũng tất bận với ruộng lúa của chính họ. Tự mình giúp mình bao giờ cũng là tốt nhất.

Xuân Quỳnh/Khoevadep

Chia sẻ