Những vị trí xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ trên bàn tay có thể giúp ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ 𝟽 ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ai cũng có thể mắc

Xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ các ngón tay cũng giúp cho bạn giảm được một số ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ bên trong ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉, đặc biệt có thể giúp ᴛʀᴀ́ɴʜ xᴀ 𝟽 ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ai cũng sợ, ai cũng có thể sẽ ᴍᴀ̆́ᴄ.

1. ᴛʀᴀ́ɴʜ xa ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ

Ngoài ʏᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂́ ᴅɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ, nguyên nhân của ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ có thể là do ăn quá nhiều thực phẩm có đường, nếu ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ không thể ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴜ̣ chúng ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, đường sẽ ᴘʜᴀ́ ʜᴜ̉ʏ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴇ̂́ ʙᴀ̀ᴏ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ, dẫn đến sᴜʏ ɢɪᴀ̉ᴍ sᴜ̛́ᴄ đᴇ̂̀ ᴋʜᴀ́ɴɢ. Đᴇ̂̉ ɴɢᴀ̆ɴ ɴɢᴜ̛̀ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, mọi người nên xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ ngón trỏ bên tay trái.

Cách này có thể ᴋɪ́ᴄʜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ra nhiều insulin hơn, ᴘʜᴀ́ ᴠᴏ̛̃ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ carbohydrate đi vào ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉, do đó làm giảm ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Tất nhiên, ɴɢᴀ̆ɴ ɴɢᴜ̛̀ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ không chỉ là vấn đề xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ ngón tay, đây là một ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴘʜᴜ̣ ᴛʀᴏ̛̣, mọi người vẫn cần phải phát triển lối sống tốt.

2. ɴɢᴀ̆ɴ ɴɢᴜ̛̀ᴀ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ cao

Có rất nhiều ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ làm tăng ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ, ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ cao được ví như một “kẻ ɢɪᴇ̂́ᴛ người” gây ɴɢᴜʏ ʜᴀ̣ɪ đến sức khỏe. Để ɴɢᴀ̆ɴ ɴɢᴜ̛̀ᴀ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ, bạn nên xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ ngón tay áp út của bàn tay trái. Điều này có thể làm giảm ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ do ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ cao, hạ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ và bảo vệ ᴛɪᴍ.

Nếu ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ bạn cũng có thể ấn lòng bàn tay, vì cơ quan ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴜ̛́ɴɢ của lòng bàn tay là ᴛʀᴀ́ɪ ᴛɪᴍ, có thể làm ɢɪᴀ̉ᴍ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴍ. Ngoài ra xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ ngón áp út có ᴛᴀ́ᴄ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ̉ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ các vấn đề về ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ ᴠᴀ̀ đᴀ̂̉ʏ ʟᴜ̀ɪ những suy nghĩ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ

3. ɴɢᴀ̆ɴ ɴɢᴜ̛̀ᴀ ᴛᴀ̆ɴɢ sᴀ̉ɴ ᴠᴜ́

Nhiều phụ nữ bị tᴛᴀ̆ɴɢ sᴀ̉ɴ ᴠᴜ́, để ɴɢᴀ̆ɴ ɴɢᴜ̛̀ᴀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ này, có cách đơn giản đó là xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ ngón trỏ bên tay phải, phần này ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴜ̛́ɴɢ với ᴠᴜ́, xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ thường xuyên cũng có thể ɴɢᴀ̆ɴ ɴɢᴜ̛̀ᴀ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ ᴠᴜ́.

4. ɴɢᴀ̆ɴ ɴɢᴜ̛̀ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʜᴀ̣̂ɴ

ᴛʜᴀ̣̂ɴ tốt, sức khỏe tổng thể cũng sẽ tốt hơn. Để ɴɢᴀ̆ɴ ɴɢᴜ̛̀ᴀ các ʙᴇ̣̂ɴʜ về ᴛʜᴀ̣̂ɴ, bạn có thể xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ mặt trong của ngón tay giữa của bàn tay trái, có thể làm ấm và tăng nguồn sɪɴʜ ʟᴜ̛̣ᴄ cho ᴛʜᴀ̣̂ɴ, rất tốt cho sức khỏe của ᴛʜᴀ̣̂ɴ.

5. Phòng ɴɢᴜ̛̀ᴀ và đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ các ʙᴇ̣̂ɴʜ về mắt

Mắt của chúng ta có một ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ đᴀ̣ᴏ ᴋʏ̀ ᴅɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴜ̛́ɴɢ với điểm ʟᴀ̃ᴏ ɴʜᴀ̃ɴ. Điểm này nằm ở gốc bên ngoài ngón tay út. Tất cả mọi lứa tuổi đều có thể xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ đᴀ̣ᴏ này thường xuyên sẽ rất có lợi cho mắt. Người già xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ ngón tay út có thể giảm bớt ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ, người trẻ có thể giảm mỏi mắt, ɴɢᴀ̆ɴ ɴɢᴜ̛̀ᴀ ᴄᴀ̣̂ɴ ᴛʜɪ̣. Nếu bạn bị ʙᴇ̣̂ɴʜ về mắt, ngoài việc đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ tích cực, cũng có thể xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ ngón tay út thường xuyên để giúp ʙᴇ̣̂ɴʜ sớm ʜᴏ̂̀ɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ.

6. ᴛʀᴀ́ɴʜ xa ᴠɪᴇ̂ᴍ ᴘʜᴇ̂́ ǫᴜᴀ̉ɴ

Nơi mà ᴋʜɪ́ ǫᴜᴀ̉ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴜ̛́ɴɢ với ngón tay là đốt ngón tay thứ ba của ngón đeo nhẫn. Thường xuyên xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ ở nơi này có thể ɴɢᴀ̆ɴ ɴɢᴜ̛̀ᴀ các ʙᴇ̣̂ɴʜ về ᴘʜᴇ̂́ ǫᴜᴀ̉ɴ. Đặc biệt hiện nay khi khói bụi và ᴏ̂ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ không khí ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, nhiều người có thói quen ʜᴜ́ᴛ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ, ᴘʜᴏ̂̉ɪ sẽ bị ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ, cần phải thường xuyên xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ gốc ngón tay đeo nhẫn, có lợi cho sức khỏe của ᴘʜᴇ̂́ ǫᴜᴀ̉ɴ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴏ̂̉ɪ.

7. ᴛʀᴀ́ɴʜ xa ᴄʜᴜ̛́ɴɢ mất ngủ

Thường xuyên xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ phần bên ngoài của gốc ngón trỏ có thể làm giảm mệt mỏi não và ᴄᴀ̉ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ các ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ mất ngủ. Tất nhiên, không phải là bạn có thể ngủ ngay lập tức bằng cách xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ phần này nếu bạn bị mất ngủ, công việc này cần phải làm thường xuyên để ᴋɪ́ᴄʜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ɴᴀ̃ᴏ ʙᴏ̣̂ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ra hormone gây buồn ngủ, giúp bạn ngủ ngon hơn.

Có rất nhiều cách để phòng ɴɢᴜ̛̀ᴀ và đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ, xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ ngón tay rất đơn giản và không tốn thời gian. Thường xuyên thực hiện đᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ này sẽ giúp ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ngày càng khỏe mạnh.

Nguồn: https://www.giadinhmoi.vn/nhung-vi-tri-xoa-bop-tren-ban-tay-co-the-giup-ngan-chan-7-can-benh-ai-cung-co-the-mac-d45214.html

Minh Khuê/giadinhmoi.vn

Chia sẻ