Nắm chặt tay trong 30 giây, biết ngay bạn đang ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ gì

Một ᴛʜᴜ̛̉ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ đơn giản có thể ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ sức khỏe của chính mình: nắm bàn tay ɴɢʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ lại với nhau trong vòng 30 giây…

Bạn có thể ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ sức khỏe của mình có đang tốt hay không ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ một số cách tự ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ tại nhà sau đây:

ɴᴀ̆́ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ tay thành nắm đấm trong vòng 30 giây

Bạn chỉ cần ɴᴀ̆́ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ bàn tay trong vòng 30 giây. Khi đó các ᴍᴀ̣ᴄʜ ᴍᴀ́ᴜ dưới tay bị ᴇ́ᴘ ʟᴀ̣ɪ và gây ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ lên lòng bàn tay. Hành động này sẽ ᴄᴀ̉ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴍᴀ́ᴜ, do đó khi mở ra bạn sẽ thấy lòng bàn tay trắng xanh.

Bàn tay khi bị biến thành màu trắng, nếu nó ᴋʜᴏ̂ɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ lại màu sắc ban đầu ngay lập tức, thì điều đó có nghĩa rằng các ᴍᴀ̣ᴄʜ ᴍᴀ́ᴜ của bạn vẫn khỏe mạnh.

Nếu trong trường hợp bạn mất hơn 10 giây mới ᴋʜᴏ̂ɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ lại màu sắc ban đầu thì bạn nên ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, rất có thể đó là dấu hiệu của ʙᴇ̣̂ɴʜ xᴏ̛ ᴄᴜ̛́ɴɢ đᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴀ̣ᴄʜ.

ʙᴏ́ᴘ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ đầu ngón tay

Hãy dùng ngón tay cái và ngón trỏ phải bóp vào đầu ngón tay cái bên trái. Giữ trong vòng 3 – 5 giây rồi ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ với các ngón tay khác.

Sau khi bạn ᴛʜᴀ̉ tay ra, máu sẽ ᴜ̀ᴀ ᴠᴇ̂̀ trong không quá 2 giây. Nếu đúng như vậy thì ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ của bạn đang có đủ ʟᴜ̛ᴜ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴍᴀ́ᴜ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ. Các ngón tay được ᴋᴇ̂́ᴛ ɴᴏ̂́ɪ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴇ̃ với các ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛᴀ̣ɴɢ và nếu bài ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ trên gây đᴀᴜ đᴏ̛́ɴ, có thể bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Các chuyên gia ɴʜᴀ̣̂ɴ đɪ̣ɴʜ, đây là những ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ gây đᴀᴜ ở các ngón tay:

– Ngón tay cái: dấu hiệu có vấn đề ở ᴘʜᴏ̂̉ɪ

Nếu bạn cảm thấy rất đᴀᴜ khi ɴʜᴀ̂́ɴ vào đây, vậy thì nhất định nên chú ý, rất có thể một ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ nào đó trong ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ǫᴜᴀɴ đến đang có vấn đề, tốt nhất hãy đến ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ.

– Ngón trỏ: dấu hiệu có vấn đề ở đᴀ̣ɪ ᴛʀᴀ̀ɴɢ, dễ bị ᴛᴀ́ᴏ ʙᴏ́ɴ

Ngón trỏ có chứa ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ Thương Dương tương quan đến đᴀ̣ɪ ᴛʀᴀ̀ɴɢ (ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ̀), khi xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴀ́ᴏ ʙᴏ́ɴ, nó sẽ gây ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ lên khu vực này khiến cho ngón tay trỏ cảm thấy rất đᴀᴜ, điều đó cho thấy bạn đang có vấn đề về đᴀ̣ɪ ᴛʀᴀ̀ɴɢ.

– Ngón giữa: dấu hiệu có vấn đề ở ᴛɪᴍ

Trên ngón tay giữa có một ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ Trung Xung, nó có ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ǫᴜᴀɴ tới vị trí bao quanh ᴍᴀ̀ɴɢ ᴛɪᴍ, nhiều lúc ᴛɪᴍ không thể chịu được do nhiệt độ gia tăng, ở vị trí ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ này sẽ cảm thấy đᴀᴜ ɴʜᴏ́ɪ.

– Ngón đeo nhẫn (áp út): dấu hiệu có vấn đề ở ᴛɪᴍ

Phía trên của phần ᴛᴀᴍ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴋɪɴʜ trên ngón áp út có một ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ vị Quan Xung, khi bị ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ́ᴍ, sᴏ̂́ᴛ thì có thể dùng tay ᴄʜᴀ̀ sᴀ́ᴛ vào vị trí này giúp ɢɪᴀ̉ᴍ ᴛʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄᴏ̛ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ.

– Ngón út: dấu hiệu có vấn đề ở ʀᴜᴏ̣̂ᴛ non

Thiểu Trạch ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ là ᴋɪɴʜ ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ của ʀᴜᴏ̣̂ᴛ non, khi ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ non không được khoẻ, có thể dùng ʟᴜ̛̣ᴄ ᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ một bên đầu ngón út này.

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/nam-chat-tay-trong-30-giay-biet-ngay-ban-dang-mac-benh-gi-search/

Vũ Ngọc

Chia sẻ