Một nụ hôn chứa khoảng 80 triệu vi khuẩn và đây là 5 căn bệnh nguy hiểm dễ lây truyền khi “chạm môi”

Một ɴᴜ̣ ʜᴏ̂ɴ có thể chứa hàng triệu ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ. Đa số chúng vô ʜᴀ̣ɪ nhưng một vài ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ cũng có thể gây ʙᴇ̣̂ɴʜ cho con người.

Theo ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪ́ɴʜ của các nhà khoa học Hà Lan, một ɴᴜ̣ ʜᴏ̂ɴ có thể chuyển khoảng 80 triệu ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ từ người này sang người khác. Thật may mắn khi 95% những ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ này là vô ʜᴀ̣ɪ.

Dưới đây là một số căn ʙᴇ̣̂ɴʜ có thể ʟᴀ̂ʏ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ qua ɴᴜ̣ ʜᴏ̂ɴ.

Herpes

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khoảng hoảng 2/3 dân số thế giới dưới 50 tuổi mắc herpes simplex (HSV-1), còn gọi là herpes miệng.

HSV-1 có thể gây ra ᴠᴇ́ᴛ ʟᴏᴇ́ᴛ trong và xung quanh miệng. Khi bạn ʜᴏ̂ɴ ai đó có ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ở miệng do HSV-1 gây ra, virus cũng có thể ʟᴀ̂ʏ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ cho bạn.

ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʀᴜ̀ɴɢ tăng ʙᴀ̣ᴄʜ ᴄᴀ̂̀ᴜ đơn nhân

Căn ʙᴇ̣̂ɴʜ này còn được biết đến là “ʙᴇ̣̂ɴʜ ʜᴏ̂ɴ” bởi nó được gây ra bởi một loại virus rất dễ ʟᴀ̂ʏ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ qua ɴᴜ̣ ʜᴏ̂ɴ.

Dấu hiệu của ʙᴇ̣̂ɴʜ này là mệt mỏi ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ, đᴀᴜ ʜᴏ̣ɴɢ hoặc ɴᴏ̂̉ɪ ʜᴀ̣ᴄʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ.

Cúm

Cúm là căn ʙᴇ̣̂ɴʜ ʜᴏ̂ ʜᴀ̂́ᴘ có thể dễ dàng ʟᴀ̂ʏ từ người này sang người khác qua ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙᴏ̣ᴛ hoặc đờm. Chỉ cần đứng gần những người ʜᴀ̆́ᴛ ʜᴏ̛ɪ hoặc ho, bạn cũng có ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ́ᴍ.

ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ phổ biến của cúm bao gồm đᴀᴜ ᴄᴏ̛, đᴀᴜ đᴀ̂̀ᴜ, ʟᴏᴇ́ᴛ ʜᴏ̣ɴɢ, sᴏ̂́ᴛ ᴄᴀᴏ, sᴏ̂̉ ᴍᴜ̃ɪ.

ʙᴀ̣ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴛ

Virus gây ʙᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̣ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴛ có thể ʟᴀ̂ʏ qua thức ăn, nước bị ᴏ̂ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ và qua ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ miệng – miệng. Đây là căn ʙᴇ̣̂ɴʜ kʜᴏ̂ɴg có cách ᴄʜᴜ̛̃ᴀ nhưng có thể ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛̀ᴀ bằng cách ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴄʜᴜ̉ɴɢ định kỳ cho trẻ nhỏ.

ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ của ʙᴀ̣ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴛ bao gồm sᴏ̂́ᴛ, đᴀᴜ chân tay, nôn, mệt mỏi, đᴀᴜ đᴀ̂̀ᴜ, ᴄᴜ̛́ɴɢ ᴄᴏ̂̉. Khi virus tới ʀᴜᴏ̣̂ᴛ, nó có thể ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ hệ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ, gây ʙᴀ̣ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴛ. ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ sức khỏe do ʙᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̣ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴛ gây ra thường là ᴠɪ̃ɴʜ ᴠɪᴇ̂̃ɴ, kʜᴏ̂ɴg thể ᴘʜᴜ̣ᴄ ʜᴏ̂̀ɪ.

ǫᴜᴀɪ ʙɪ̣

Đây là một ʙᴇ̣̂ɴʜ có thể ʟᴀ̂ʏ quả các giọt bắn từ mũi, họng của người ʙᴇ̣̂ɴʜ. Nó chủ yếu ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ tới 3 cặp tuyến ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙᴏ̣ᴛ xung quanh tai. ʙᴇ̣̂ɴʜ gây sᴏ̂́ᴛ, đᴀᴜ đᴀ̂̀ᴜ, đᴀᴜ cơ, mệt mỏi, ᴄʜᴀ́ɴ ăn.

ʙᴇ̣̂ɴʜ có thể được ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛̀ᴀ bằng cách ᴛɪᴇ̂ᴍ vắc-xin.

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/mot-nu-hon-chua-khoang-80-trieu-vi-khuan-va-day-la-5-can-benh-nguy-hiem-de-lay-truyen-khi-cham-moi-search/?id=268354

Thanh Huyền

Chia sẻ