Khung giờ “ᴄᴜ̛̣ᴄ đᴏ̣̂ᴄ” trong mùa đông, tốt nhất không nên ra ngoài để ᴛʀᴀ́ɴʜ đᴏ̣̂ᴛ ǫᴜʏ̣

Miền Bắc đang trải qua những ngày rét đᴀ̣̂ᴍ, rét ʜᴀ̣ɪ. Để bảo vệ sức khỏe của bản thân, chúng ta nên lưu ý những điểm sau.

Nhiệt độ ngoài trời xuống thấp làm gia tăng số trường hợp bị ᴄᴀ̉ᴍ ʟᴀ̣ɴʜ, đᴏ̣̂ᴛ ǫᴜʏ̣. Trong lúc này, chúng ta cần ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ một số thói quen làm ảnh hưởng xᴀ̂́ᴜ đến sức khỏe.

4-6h sáng là thời điểm ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ, không nên ra ngoài để tập thể dục

Tập thể dục là hoạt động ʀᴇ̀ɴ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̂́ᴛ, giúp nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, trong những ngày trời lạnh, chúng ta không nên ra ngoài tập thể dục quá sớm. Không ít trường hợp phải ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ khi đang tập thể dục vào lúc 4-5 giờ sáng khi thời tiết lạnh giá.

Theo các bác sĩ, trong điều kiện thời tiết rét đᴀ̣̂ᴍ, rét ʜᴀ̣ɪ, người dân nên ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ đi ra ngoài đường trong khoảng thời gian từ 9h đêm hôm trước tới 6h sáng hôm sau. Những người có thói quen ra ngoài tập thể dục từ 4-6 giờ sáng cần hết sức ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ vì đây là thời điểm ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ có thể khiến ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ bị ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʟᴀ̣ɴʜ đᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ và ᴛᴀ̆ɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ đᴏ̣̂ᴛ ǫᴜʏ̣.

Người cao tuổi, người bị ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ cao, ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪᴍ ᴍᴀ̣ᴄʜ, ʀᴏ̂́ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ᴍᴏ̛̃ ᴍᴀ́ᴜ, đᴀ́ɪ ᴛʜᴀ́ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ… càng phải ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ vì sức đᴇ̂̀ ᴋʜᴀ́ɴɢ ʏᴇ̂́ᴜ, dễ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʟᴀ̣ɴʜ và gây ra các ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ đến ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Trong những ngày rét đậm, tất cả mọi người nên đổi giờ tập từ 4-5h sáng thành khung giờ 7-9h. Khi ra ngoài trời cần ᴛʀᴀɴɢ ʙɪ̣ đủ trang phục ᴀ̂́ᴍ ᴄʜᴇ ᴄʜᴀ̆́ɴ được gió lùa như áo khoác, khẩu trang, mũ…

Không ᴛᴀ̆́ᴍ ɢᴏ̣̂ɪ sau 11 giờ đêm

Sau 11 giờ đêm, nhiệt độ ngoài trời xuống mức rất thấp. Khi đó, các ᴍᴀ̣ᴄʜ ᴍᴀ́ᴜ trong ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ bị ᴄᴏ ʟᴀ̣ɪ làm quá trình ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ́ᴜ bị kém đi. ᴛᴀ̆́ᴍ ɢᴏ̣̂ɪ vào thời điểm này sẽ làm ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ dễ bị ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʟᴀ̣ɴʜ, giảm ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ và dễ dẫn tới đᴏ̣̂ᴛ ǫᴜʏ̣.

Trẻ em, phụ nữ có ᴛʜᴀɪ, nữ giới trong ngày “đᴇ̀ɴ đᴏ̉”, người sau khi uống ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ʙɪᴀ, người đang bị ᴄᴀ̉ᴍ, ʀᴏ̂́ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ là những người tuyệt đối không được ᴛᴀ̆́ᴍ khuya. Trong trường hợp ʙᴜᴏ̣̂ᴄ phải ᴛᴀ̆́ᴍ muộn, bạn chỉ nên ᴛᴀ̆́ᴍ nhanh bằng nước ấm và ʟᴀᴜ ᴋʜᴏ̂ người, mặc quần áo ấm trước khi lên ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢʜɪ̉ ɴɢᴏ̛ɪ.

Khi ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ đang mệt mỏi, tốt nhất không nên đi ᴛᴀ̆́ᴍ. Lúc này, ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴍᴀ́ᴜ kém nếu đi ᴛᴀ̆́ᴍ có thể khiến bạn cảm thấy ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ hơn, dễ bị ᴄᴀ̉ᴍ ʟᴀ̣ɴʜ, ᴄʜᴏᴀ́ɴɢ, ʙᴀ̂́ᴛ ᴛɪ̉ɴʜ, thậm chí là dẫn tới đᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̉.

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/khung-gio-cuc-doc-trong-mua-dong-tot-nhat-khong-nen-ra-ngoai-de-tranh-dot-quy-search/?id=275746

Thanh Huyền

Chia sẻ