Giơ ngón út lên và quan sát 3 giây, biết ngay về già sướng hay khổ, hôn nhân viên mãn hay trái ngang

Muốn biết hôn nhân, sự nghiệp sau này như thế nào hãy ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ngay ngón út của bạn.

Ngón tay út có đường vân tay quân vân

Những người có đường vân tay thế này (như hình) ở ngón út cho dù là nam hay nữ cũng rất giỏi ɴɢᴏᴀ̣ɪ ɢɪᴀᴏ, ᴄᴜ̛ xᴜ̛̉ ɴʜᴀ̃ ɴʜᴀ̣̆ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴ ᴋʜᴇ́ᴏ.

Khi gặp khó khăn đều ᴋɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴏ̂́ɪ đᴀ̂̀ᴜ, họ đủ ɴʜᴀɴʜ ɴʜᴀ̣ʏ để tìm ra cách xᴜ̛̉ ʟʏ́ vấn đề, chẳng hề ᴅᴜ̛̣ᴀ ᴅᴀ̂̃ᴍ vào người khác.

Những người có đặc điểm này thường rất ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̀ɪ ʟᴏ̣̂ᴄ, càng già càng giàu. Nhờ tốt số nên sau 45 tuổi cuộc sống khá ɴʜᴀ̀ɴ ʜᴀ̣, con cháu vui vầy, có tiền có nhà có xe. Càng năng làm việc thiện, tài lộc và sự nghiệp của họ càng phát triển ᴅᴏ̂̀ɪ ᴅᴀ̀ᴏ, ổn định.

Ngón tay út có đường vân tay thần vân

Nhân tướng học ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ những người có đường thần vân trên ngón út chính là người luôn được quý nhân ʜᴏ̣̂ ᴍᴇ̣̂ɴʜ. Hãy để ý mà xem, mỗi khi bạn ʟᴀ̂ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ hay ɴɢʜᴇ̀ᴏ ᴋʜᴏ̂̉, khó khăn ɴɢᴀ́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ luôn có ai đó giúp đỡ rất trùng hợp.

Người có đặc điểm này tính cách ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʜᴀ̣̂ɴ, ᴛɪ̉ ᴍɪ̉, luôn nhìn xa trông rộng, làm việc đến nơi đến chốn nên thành công là chuyện không có gì bất ngờ. Qua tuổi 48, ắt sẽ tự gây dựng được cơ đồ từ năng lực của mình.

Dự đoán họ sẽ ᴀɴ ɴʜᴀ̀ɴ hưởng phúc khi về già. Nếu lấy được nửa kia hợp mệnh thì đường con cái và làm ăn sẽ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̃ɴ, không cần lo lắng gì cả.

Ngón út dài hơn 2 đốt ngón áp út

Bạn khá ɴʜᴜ́ᴛ ɴʜᴀ́ᴛ khi gặp người lạ nhưng luôn ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪ̃ɴʜ dù có chuyện gì xảy ra. Bạn ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đᴏᴀ́ɴ, khá ᴄᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ và khó có ai có thể ʟᴜɴɢ ʟᴀʏ được, đôi khi bạn không chịu lắng nghe ý kiến đᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ của người khác nên tính cách này rất cần thay đổi.

Trong tình yêu, bạn rất ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜᴏ̣̂ɴɢ, quan tâm tới nửa kia và ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ của bạn sẽ ᴛʀᴀ̀ɴ ɴɢᴀ̣̂ᴘ những điều ʟᴀ̃ɴɢ ᴍᴀ̣ɴ và ᴛʜᴜ́ ᴠɪ̣. Tuy nhiên, nếu bị ᴘʜᴀ̉ɴ ʙᴏ̣̂ɪ, bạn sẽ vô cùng “đáng sợ” và nếu đã ᴅᴜ̛́ᴛ ʙᴏ̉, bạn cũng rất ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ với người cũ.

Ngón tay út ngắn hơn đốt tay đầu tiên của ngón áp út

Những người sở hữu ngón tay út ngắn hơn đốt tay đầu tiên của ngón áp út thường có ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̆́ᴄ các ʀᴏ̂́ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ sɪɴʜ sᴀ̉ɴ, ᴛɪᴍ, ᴛʜᴀ̣̂ɴ. Nguyên nhân là do ngón út cũng đại diện cho con ɴᴏ̂́ɪ ᴅᴏ̃ɪ nên ngón út ngắn cho thấy ᴛᴜ̛̉ ᴄᴜɴɢ có thể gặp vấn đề.

Những người này thường nói nhiều, ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʀɪ̀ɴʜ tốt, lời nói thông minh, ngôn ngữ ʜᴀ̀ɪ ʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, sᴀ́ɴɢ ᴛᴀ̣ᴏ. Nhà văn, giáo viên và phát thanh viên là những nghề phù hợp với họ.

Ngón tay út có 1 hoặc 2 đường chỉ tay thẳng kéo dài

Cho dù là phụ nữ hay đàn ông nếu có đặc điểm này thì cực kỳ may mắn, vượng vận tài lộc.

Được biết, đây là đường vân vận ước, chủ nhân của đặc điểm này sẽ cầu gì được nấy, có sẵn phúc khí trời ban, càng ʜɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̀ᴀ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜᴇ̣̂, sẽ càng được lộc về hậu vận.

Tuổi nhỏ của họ không mấy ɴʜᴀ̀ɴ ʜᴀ̣, xᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̂ɴ trong một gia đình không giàu có nên họ phải tự ɢᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ tương lai cho mình. Nếu họ làm ăn kinh doanh thì chỉ cần ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ, ᴄʜᴀ̆ᴍ chỉ thì tiền tài nhiều không kể xiết, càng làm ăn ᴄʜᴀ̂ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ, “lộc lá” càng ᴛʜᴀ̆ɴɢ ʜᴏᴀ.

Nhân tướng học cho rằng về già họ sẽ có sức khỏe dẻo dai, con cháu ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̃ɴ, chỉ cần sống ᴛʜᴀ̉ɴʜ ᴛʜᴏ̛ɪ và ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛʜᴜ̣.

* Thông tin chỉ mang tính chất ᴛʜᴀᴍ ᴋʜᴀ̉ᴏ, ᴄʜɪᴇ̂ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/gio-ngon-ut-len-va-quan-sat-3-giay-biet-ngay-ve-gia-suong-hay-kho-hon-nhan-vien-man-hay-trai-ngang-search/?id=210807

Minh Ngọc

Chia sẻ