Đầu năm đi chùa thành tâm là chính: Đừng cầu nguyện những điều sau kẻo xua tan phúc khí của gia đình

Đầu năm đi chùa là một nghi lễ truyền thống tốt đẹp của người Việt. Thành tâm là chính, đừng cầu nguyện những điều sau kẻo xua tan phúc khí của gia đình.

1. Cầu thoát bệnh tật, đau ốm

Phật dạy: sinh – lão – bệnh – tử là quy luật không thể tránh khỏi. Vì vậy, đừng cầu xin làm gì vô ích. Muốn khỏe mạnh, tự mình phải biết giữ mình, tâm yên ổn, không sân si đố kỵ, lấy phúc đức mà giúp thân. Hành thiện tích đức, biết trân trọng chính mình, tự khắc Thần Phật sẽ mỉm cười phù hộ, ban phúc.

2. Cầu danh lợi giàu sang

Danh lợi là thứ phù phiếm, khiến con người chấp mê bất ngộ mà lãng quên đạo nghĩa. Phật không ban cho ai tiền bạc, vật chất… Cũng như chẳng bao giờ vì ai mà gieo họa cho bạn. Tất cả đều từ tâm và trí của người mà thành. Tâm thành, trí sáng sẽ gieo được phúc tốt và gặt được nghiệp lành. Đừng dùng lòng tham ích kỷ để làm ô uế sự thanh tịnh nơi cửa Phật.


3. Cầu giải được hiểu lầm, oan khuất

Hiểu lầm, oan khuất phải tự mình hóa giải, đừng trông chờ vào người khác cũng như Đức Phật. Phật dạy, con người sinh ra là phải chịu khổ ải, oan khuất. Đó là những kiếp nạn tiến đến cõi niết bàn thật sự. Làm người hãy biết nhân nhượng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, mới có thể giữ gìn phúc đức cho bản thân.

Cầu gì khi lễ chùa?
Đầu chùa đi chùa là một nghi lễ truyền thống tốt đẹp của người Việt. Đi chùa, hãy thành tâm sám hối, ăn năn trước những lỗi lầm, cầu xin cơ hội để sửa sai, hoàn trả lỗi lầm, có cơ hội hành thiện giúp đời. Vớ người đã khuất, hãy cầu nguyện cho họ được siêu thoát đến cõi tốt hơn. Với người còn sống, hãy cầu mong họ được bình an, vui vẻ, khỏe mạnh. Đó là những vọng ước chính đáng nên được gửi gắm nơi cửa Phật.

Xuân Quỳnh/Khoevadep

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/dau-nam-di-chua-thanh-tam-la-chinh-dung-cau-nguyen-nhung-dieu-sau-keo-xua-tan-phuc-khi-cua-gia-dinh-search/

Chia sẻ