Đàn bà khôn: 3 người không hận, 3 điều phải nắm và 3 thứ nên buông

Đàn bà khôn ở đời luôn ᴛᴀ̂ᴍ ɴɪᴇ̣̂ᴍ 3 người không ʜᴀ̣̂ɴ, 3 điều không ɴᴀ̆́ᴍ và 3 thứ nhất định phải ʙᴜᴏ̂ɴɢ. Có như thế đàn bà mới mong an yên hạnh phúc.

3 người không ʜᴀ̣̂ɴ

Người bỏ đi

Người bỏ đi chính là vì họ đã không còn muốn ở lại. Dù là họ từng chọn bỏ đi bằng cách nào, ɴʜᴇ̣ ɴʜᴀ̀ɴɢ nhất, hay ᴛᴀ̀ɴ ɴʜᴀ̂̃ɴ nhất cũng chỉ là một cái kết không thể chung đường. Hạnh phúc sẽ không ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ, người đi thì ắt sẽ đi, người ở lại thì thế nào cũng ở lại. ᴅᴜʏᴇ̂ɴ hay ᴛɪ̀ɴʜ đều hết, ʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̀ đều chỉ ᴠᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛʜᴀ̂ɴ mình.

Một người bỏ đi chính là để một người khác có thể đến. Đừng ʜᴀ̣̂ɴ khi họ từng là quá khứ của mình. Cũng đừng ᴏᴀ́ɴ ᴛʀᴀ́ᴄʜ vì biết đâu ngày mai lại thấy thật may vì nếu không rời đi, mình đã chắng có cơ hội đón điều tốt đẹp hơn. Ở đời, đừng mang ᴛʜᴜ̀ ʜᴀ̣̂ɴ vào thân. Nhẹ nhàng ᴜɴɢ ᴅᴜɴɢ mới sinh bình yên ᴛᴜ̛̣ ᴛᴀ̣ɪ. Mọi lẽ chỉ nên ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ theo tự nhiên, ᴅᴜʏᴇ̂ɴ đến ᴅᴜʏᴇ̂ɴ đi đều là thời điểm.

ᴅᴜʏᴇ̂ɴ hay ᴛɪ̀ɴʜ đều hết, ʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̀ đều chỉ ᴠᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛʜᴀ̂ɴ mình – Ảnh minh họa: Internet

Người ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ mình

Người ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ mình, dù là bằng thứ ᴠᴜ̃ ᴋʜɪ́ gì đều đã không còn giá trị trong đời mình. Cuộc đời mỗi người nên ᴄʜᴀ̆́ᴛ ʟᴏ̣ᴄ những mối ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ xung quanh thành hai dạng, một là đáng để mình nghĩ suy và dốc lòng, hai là không đáng xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ trong tầm mắt hay suy nghĩ của mình. Người ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ mình chính là dạng thứ hai.

Một người ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂̉ɴ mình thì chỉ có một lý do chính là họ đã không ᴛʀᴀ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ mối ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ này. Bởi nếu đủ ᴛʀᴀ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, đến một chút ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴘʜɪᴇ̂̀ɴ cũng không muốn mình mang. Thế thì, đừng nhớ làm gì chuyện cũ giữa mình và họ tốt đẹp thế nào. Đừng cho ai quyền ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂̉ɴ mình nhiều lần. Một khi mình ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ để họ làm đᴀᴜ thì chính là về sau chính mình cũng chẳng bảo vệ được bản thân.

Người đã hết thương

Một người không đáng giữ nhất trong đời đàn bà chính là người đã hết thương. Không còn yêu thương, chính là không còn ᴅᴜʏᴇ̂ɴ ɴᴏ̛̣. Chúng ta có thể nhờ ᴅᴜʏᴇ̂ɴ ɴᴏ̛̣ mà tìm thấy nhau, còn ở bên nhau ngắn hay dài là ở thương yêu dành cho nhau. ᴅᴜʏᴇ̂ɴ đến ᴛɪ̀ɴʜ theo, ᴛɪ̀ɴʜ hết ᴅᴜʏᴇ̂ɴ tan, người với người chính là như vậy. Thế thì đừng ɴɪ́ᴜ ᴋᴇ́ᴏ làm gì, ᴠᴏ̂ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̂ ɪ́ᴄʜ.

Một người không đáng giữ nhất trong đời đàn bà chính là người đã hết thương – Ảnh minh họa: Internet

3 điều phải ɴᴀ̆́ᴍ

Bình yên

Đời phụ nữ, quý giá nhất là bình yên trong ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴏ̂̀ɴ. Khi bão tố cuộc đời không ɴɢᴀ̆ɴ ɴᴏ̂̉ɪ thì bình yên trong ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴏ̂̀ɴ là thứ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀ɴʜ hết mọi ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Bình yên của mình thì đừng để ai giữ. Bình yên của mình thì phải ɴᴀ̆́ᴍ chặt trong tay. Để dù ɢɪᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̃ᴏ có đến từ ai, lòng người hay thế gian ᴍᴇ̂ɴʜ ᴍᴏ̂ɴɢ ngoài kia, mình cũng không ɢᴜ̣ᴄ gã.

Bình yên với đàn bà chẳng cần đᴀ̆́ᴛ đᴏ̉ ᴘʜᴜ̀ ᴘʜɪᴇ̂́ᴍ, mà là chính ʙᴀ̉ɴ ngã khi lòng mình chưa từng bị điều gì ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂̉ɴ. Như cảm giác vẫn muốn yêu khi đã ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂̉ɴ, như ɴʜᴇ̣ ɴʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴏɴɢ ᴛʜᴀ̉ đứng dậy sau ᴄᴜ́ sᴏ̂́ᴄ chẳng ai ngờ. Bình yên không phải là mình có những gì, mà là mình thấy những gì là đủ, là vừa để lòng ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ nhất. Bình yên không phải là qua mưa giông mình không ướt, mà là dù có ướt hết cũng thật ɴʜᴇ̣ ɴʜᴀ̀ɴɢ mà đợi nắng lên ʜᴏɴɢ ᴋʜᴏ̂ hết thảy…

Bình yên không phải là qua mưa giông mình không ướt, mà là dù có ướt hết cũng thật ɴʜᴇ̣ ɴʜᴀ̀ɴɢ mà đợi nắng lên ʜᴏɴɢ ᴋʜᴏ̂ hết thảy… – Ảnh minh họa: Internet

Hạnh phúc

Đàn bà dù có từng trải qua bao sóng gió ở đời cũng hãy cố giữ lấy chút hạnh phúc cho chính mình. Nếu chẳng ᴅᴜ̛ dả thì hãy đủ vừa khi ɢᴏ́ᴘ ɴʜᴀ̣̆ᴛ mỗi ngày. Nếu đã ɴɢᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴀ̀ɴ, hãy san sẻ cho người khác. Hạnh phúc có thể là ᴄᴜ̉ᴀ ʀɪᴇ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴏ̉ɪ, cũng có thể là thứ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ có thể tặng cho người khác. Quan trọng là đừng bao giờ để hạnh phúc trong lòng ᴄᴀ̣ɴ ᴋɪᴇ̣̂ᴛ. Đó là nguồn năng lượng tích cực, là điều giữ đàn bà mãi là những đóa hoa có sắc lẫn ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Thanh xuân

Thân xuân của đàn bà không nằm ở độ tuổi. Một người đàn bà còn thanh xuân chính là khi họ còn sức khỏe và một ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴏ̂̀ɴ đủ đẹp đủ vui. Thanh xuân với đàn bà không đᴀ̆́ᴛ đᴏ̉ bằng ᴍᴀ́ ʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴏ̂ɪ đᴏ̉, bằng tuổi trẻ ᴘʜᴏ̛ɪ ᴘʜᴏ̛́ɪ. Thanh xuân là khi đàn bà còn hạnh phúc với những gì mình có, còn ᴛʀᴀ̀ɴ đᴀ̂̀ʏ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ và ʜᴀᴍ ᴍᴜᴏ̂́ɴ được sống, được yêu thương. Đàn bà có một ᴛʀᴀ́ɪ ᴛɪᴍ thanh xuân luôn sẽ bằng mọi tuổi xuân gộp lại.

3 thứ nên ʙᴜᴏ̂ɴɢ

Những gì đã qua

Chuyện đã qua đừng nhớ lại, người đã không còn cũng đừng mong – Ảnh minh họa: Internet

Chuyện đã qua đừng nhớ lại, người đã không còn cũng đừng mong. Chuyện phải ʙᴜᴏ̂ɴɢ được ở đời chính là những gì đã ngoài tầm tay, đã không còn ở hiện tại. Khó nhất là ɴᴀ̆́ᴍ được hiện tại mình muốn gì, và khó nhất cũng là ʙᴜᴏ̂ɴɢ được hết quá khứ không ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉.

Thật ra, chuyện gì đến ắt đều đến, chuyện đã qua cũng chính là ᴀɴ ʙᴀ̀ɪ phải thế. Đàn bà sống ở đời đâu có đủ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴᴀ̆ɴɢ để ɴɪ́ᴜ hiện tại, ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ʜᴏ̂̀ là quá khứ. Cái gì còn ɴᴀ̆́ᴍ được trong tay thì còn có thể mất, ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ʜᴏ̂̀ thứ đã xa tầm với ngoái lại nhìn thì được gì?

Điều không vui

Chuyện không vui ở đời chỉ có nhiều hơn chứ chẳng bao giờ ít đi. Nhưng những gì ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ cũng sẽ theo đó mà tăng theo. Chỉ là, mấy ai nhìn thấy mình có nhiều niềm vui hơn, hay là chỉ so nhau ai ʙᴜᴏ̂̀ɴ nhiều hơn?

Cuộc sống ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ với con người không phải là ai vui hơn ai, ai hạnh phúc hơn ai, mà là ai biết ʙᴜᴏ̂ɴɢ điều ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴘʜɪᴇ̂̀ɴ để chỉ giữ lại niềm vui. Đời vui hay ʙᴜᴏ̂̀ɴ, có chăng cũng đều là mình ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ giữ điều gì, ʙᴜᴏ̂ɴɢ điều chi.

Đời vui hay ʙᴜᴏ̂̀ɴ, có chăng cũng đều là mình ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ giữ điều gì, ʙᴜᴏ̂ɴɢ điều chi – Ảnh minh họa: Internet

Điều không ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ về mình

Điều không ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ về mình, nghe thì ᴍᴏ̛ ʜᴏ̂̀, nhưng nhất định ʟɪɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ của mình luôn có thể nʜᴀ̣̂ɴ ra. Những gì ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ về mình không cần mình phải ᴛʀᴀɴʜ ɢɪᴀ̀ɴʜ với ai. Những ai ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ về mình đi đâu cũng sẽ về bên mình. Những điều chỉ là của mình thì cũng không thể dễ bị ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ đi. Chỉ là, hãy chịu nhìn thật sâu, liệu rằng đó thật sự là của mình, hay đã đến lúc của người khác? Suy cho cùng, cũng là ba chữ “ đừng ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴜ” với đàn bà. Điều gì của mình, ắt sẽ để mình thấy, còn không thì đừng ɴɪ́ᴜ đừng ɢɪᴀ̀ɴʜ, ᴠᴏ̂ ɪ́ᴄʜ lắm.

Ngọc Thi | Theo Phụ Nữ Sức Khỏe

Chia sẻ