Cổ nhân dạy chọn bạn mà chơi: 5 kiểu bạn bè độc hại nhớ tránh xa, càng thân càng hại mình

Đây chính là kiểu người bạn cần tránh xa đầu tiền vì họ chơi với bạn toàn mục đích lợi dụng mà thôi. Người này lúc nào đặt lợi ích của họ lên hàng đầu, dùng bạn bè làm bàn đạp cho mình đạt được mục đích. Họ sẵn sàng lợi dụng bạn, hãm hại bạn bất kỳ lúc nào.

Kiểu người thích điều khiển người khác

Có một kiểu người bẩm sinh lúc nào muốn trở thành mình là trung tâm. Lúc nào họ muốn đứng đẩy, chỉ đạo và sai bảo người khác. Do đó với cả bạn bè họ cũng không tôn trọng mà cứ muốn làm theo ý mình. Thế nên kiểu bạn nè này đừng nên kết giao nếu bạn không muốn biến mình thành kẻ giúp việc cho họ.

Kiểu người chỉ thích chỉ trích người khác

Người ta thường nói đã là bạn bè thì nên thẳng thắn, sống thật với nhau nhưng nếu quá tới mức chỉ thích chỉ trích, xoáy sâu vào điểm yếu của người khác thì không hay chút nào cả. Kiểu bạn bè chỉ thích bới móc, phản bác thì không nên chơi, càng chơi càng hại mình.


Kiểu người có tính lợi dụng

Đây chính là kiểu người bạn cần tránh xa đầu tiền vì họ chơi với bạn toàn mục đích lợi dụng mà thôi. Người này lúc nào đặt lợi ích của họ lên hàng đầu, dùng bạn bè làm bàn đạp cho mình đạt được mục đích. Họ sẵn sàng lợi dụng bạn, hãm hại bạn bất kỳ lúc nào.

Kiểu người hay đố kỵ


Đã là bạn bè thì nên ủng hộ, vui mừng cho thành công của người kia chứ không nên toan tính hay so đo. Thế nhưng có nhiều kiểu bạn sống hẹp hòi, đố kỵ lúc nào chỉ mong bạn mình gặp chuyện không tốt. Từ đó họ tìm cách dìm bạn xuống, không phát triển lên được.

Kiểu người tìm mọi cách tránh mặt khi biết bạn lâm vào cảnh khó khăn

Bạn bè tốt chính là phải ở cạnh nhau cả lúc vui cũng như lúc buồn, khi khó khăn khi thành công. Kiểu người mà chỉ vui vẻ thì ở cạnh, nhưng khó khăn là lẩn trốn thì đừng nên kết giao. Họ chỉ đang trục lợi từ bạn mà thôi.

Theo:Khoevadep
http://www.khoevadep.com.vn/co-nhan-day-chon-ban-ma-choi-5-kieu-ban-be-doc-hai-nho-tranh-xa-cang-than-cang-hai-minh-search/

Chia sẻ