Chồng hút thuốc 20 năm, vợ bị ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴘʜᴏ̂̉ɪ: Cảnh báo 5 thủ phạm gây bệnh luôn có mặt trong mỗi nhà

Ngoài ʜᴜ́ᴛ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ́, còn rất nhiều nguyên nhân khác có thể gây ra ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴘʜᴏ̂̉ɪ.

Chồng ʜᴜ́ᴛ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ 20 năm, vợ bị ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴘʜᴏ̂̉ɪ

Bà Quách (50 tuổi), sức khỏe rất tốt. Thấy mẹ đã lớn tuổi, con trai đã đưa bà đi ᴋʜᴀ́ᴍ sức khỏe ᴛᴏ̂̉ɴɢ ǫᴜᴀ́ᴛ bao gồm cả chụp CT ᴘʜᴏ̂̉ɪ liều thấp để ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴘʜᴏ̂̉ɪ.

Kết quả ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ khiến bà Quách và gia đình ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣̆ɴɢ vì 1 bên ᴘʜᴏ̂̉ɪ của bà có ɴᴏ̂́ᴛ sᴀ̂̀ɴ đường kính khoảng vài centimet. Nhận thấy đây có thể là ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴘʜᴏ̂̉ɪ giai đoạn đầu, bác sĩ đã đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ nữ ʙᴇ̣̂ɴʜ nhân ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ để ᴄᴀ̆́ᴛ ʙᴏ̉ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ.

Bà Quách cho rằng ʜᴜ́ᴛ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ gây ra ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴘʜᴏ̂̉ɪ nhưng bà không bao giờ ʜᴜ́ᴛ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ, tại sao lại ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ này.

Sau khi ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ kỹ, bác sĩ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ là rằng chồng bà Quách ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ đã hơn 20 năm. Và ᴋʜᴏ́ɪ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ có thể là nguyên nhân tăng xᴀ́ᴄ sᴜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴘʜᴏ̂̉ɪ của bà.

5 ᴛʜᴜ̉ ᴘʜᴀ̣ᴍ có thể gây ra ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴘʜᴏ̂̉ɪ

ᴋʜᴏ́ɪ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ́

Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴘʜᴏ̂̉ɪ. Ngay cả người không ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ʜᴜ́ᴛ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ cũng có thể bị gia tăng ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ nếu ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ với việc ʜᴜ́ᴛ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʜᴜ̣ đᴏ̣̂ɴɢ (ʜɪ́ᴛ phải ᴋʜᴏ́ɪ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ́ của người khác).

ᴋʜᴏ́ɪ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ́ chứa khoảng 40 chất gây ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ như nicotin, acetone, oxide carbon, arsen, benzene, hydrogen cyanide, formaldehyde, ammonia…

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ʜᴜ́ᴛ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ lá gây ra 70% các trường hợp ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ do ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴘʜᴏ̂̉ɪ trên toàn thế giới. Trong khi đó, một ᴋʜᴀ̉ᴏ sᴀ́ᴛ ở Mỹ nhận thấy rằng, những người sống chung với người ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ́ có ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴘʜᴏ̂̉ɪ cao hơn 20 – 30%.

Không khí ᴏ̂ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ

Hiện nay ᴏ̂ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ không khí cũng được coi là một yếu tố gây ra ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛. Điều này đã được xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ trong ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ của Hội nghị Thế giới về ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴘʜᴏ̂̉ɪ (WCLC) được tổ chức vào tháng 9/2018.

Amiăng

Bụi amiăng là ᴛᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̂ɴ gây ra nhiều loại ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ như ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴘʜᴏ̂̉ɪ, ʙᴜ̣ɪ ᴘʜᴏ̂̉ɪ, ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴍᴏ̂ ᴀ́ᴄ ᴛɪ́ɴʜ, ᴛʀᴀ̀ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴍᴀ̀ɴɢ ᴘʜᴏ̂̉ɪ. ʙᴜ̣ɪ amiăng có thế xuất hiện trong các công đoạn ɴᴏ̂̉ ᴍɪ̀ɴ, ᴋʜᴏᴀɴ, ɴɢʜɪᴇ̂̀ɴ, ᴛʀᴏ̣̂ɴ, xᴇ́ ʙᴀᴏ… hoặc trông xây dựng, ᴋʜᴏᴀɴ ᴄᴀ̆́ᴛ các vật liệu chứa amiăng.

Khí radon

Đây là một loại khí ᴘʜᴏ́ɴɢ xᴀ̣. Dữ liệu cho thấy 20% trường hợp ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴘʜᴏ̂̉ɪ trên thế giới có liên quan đến radon. Chất này có thể xuất phát từ ʙᴇ̂ ᴛᴏ̂ɴɢ, xɪ ᴍᴀ̆ɴɢ, đá granit bị ᴏ̂ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ.

ᴛɪᴇ̂̀ɴ sᴜ̛̉ gia đình

Những người có cha mẹ, anh chị em hoặc con bị ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴘʜᴏ̂̉ɪ cũng có ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ này.

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/chong-hut-thuoc-20-nam-vo-bi-ung-thu-phoi-canh-bao-5-thu-pham-gay-benh-luon-co-mat-trong-moi-nha-search/?id=268685

Thanh Huyền

Chia sẻ