Các cụ đã bảo “Thận có khỏe thì sức mới bền”: 5 cách chăm sóc thận đơn giản ai cũng nên làm

Dưới đây là những cách ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴛʜᴀ̣̂ɴ vô cùng đơn giản theo Đông y, có thể tự làm mọi lúc mọi nơi.

Cách ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴛʜᴀ̣̂ɴ đơn giản ai cũng làm được

1. xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ tai

Theo Đông y, tai là ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ cho ᴛʜᴀ̣̂ɴ, việc thường xuyên xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ hai tai sẽ mang lại tác dụng ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ɴ, ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ɴ.

Thường xuyên xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ hai tai sẽ mang lại tác dụng ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ɴ, ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ɴ

Cách thực hiện bài tập tốt cho ᴛʜᴀ̣̂ɴ bằng xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ đơn giản như sau: 2 tay cầm nhẹ vào vành tai, ᴄʜᴀ̀ xᴀ́ᴛ đến khi tai nóng lên và tỏa nhiệt. Sau đó ɴᴀ̆́ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ vành tai và ᴛʜᴀ̉ ʟᴏ̉ɴɢ. Mỗi ngày nên thực hiện 2-3 lần, mỗi lần khoảng 20 phút. Cũng có thể làm ít hơn, tùy thời gian của bạn. Mục đích là tai phải nóng lên.

ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴘʜᴀ́ᴘ này giúp ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴍᴀ́ᴜ và ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ chức năng ᴛʜᴀ̣̂ɴ.

2. ᴄʜᴀ̀ xᴀ́ᴛ ᴛʜᴀ̆́ᴛ ʟᴜ̛ɴɢ

ᴛʜᴀ̆́ᴛ ʟᴜ̛ɴɢ là vị trí ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴜ̛́ɴɢ với ᴛʜᴀ̣̂ɴ, ʙᴀᴏ ʙᴏ̣ᴄ và giữ ấm cho ᴛʜᴀ̣̂ɴ. ᴄʜᴀ̀ xᴀ́ᴛ vùng ᴛʜᴀ̆́ᴛ ʟᴜ̛ɴɢ có thể ᴋʜᴏ̛ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴍᴀ̣ᴄʜ, ᴋʜɪ́ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ, ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ chức năng của ᴛʜᴀ̣̂ɴ. Sau mỗi lần đᴀ̣ɪ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛɪᴇ̣̂ɴ, dùng hai tay ᴄʜᴀ̀ xᴀ́ᴛ ᴛʜᴀ̆́ᴛ ʟᴜ̛ɴɢ 36 lần. Việc ᴄʜᴀ̀ xᴀ́ᴛ ᴛʜᴀ̆́ᴛ ʟᴜ̛ɴɢ để vùng này nóng lên có tác dụng rất tốt cho ᴛʜᴀ̣̂ɴ.

3. Ngâm chân

Ngâm chân cũng là một cách để ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴛʜᴀ̣̂ɴ đơn giản. Bạn hãy dùng nước nóng ngâm chân mỗi tối trước khi đi ngủ. Sau đó xᴏᴀ xᴀ́ᴛ nhiều lần ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ Dũng tuyền trong lòng bàn chân.

Ngoài ra bạn có thể ᴠᴏ̂̃ ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̣̂ɴ du, các ngón tay ᴄʜᴜ̣ᴍ lại, lòng bàn tay khᴜᴍ thành nơi chứa khí, vỗ lên ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̣̂ɴ Du phát ra tiếng kêu như tiếng vỗ tay, thì hiệu quả càng tốt.

ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̣̂ɴ du là ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ lấy đᴏ̂́ɪ xᴜ̛́ɴɢ từ rốn ra sau lưng một vị trí, trên cột sống đó là ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ Mệnh môn, sau đó kéo ra hai bên mỗi bên khoảng 1,5 thốn là gặp ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̣̂ɴ du.

4. Ấn ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ Quan nguyên

Xoa bóp ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ Quan nguyên sẽ có tác dụng ʙᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̂̉ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴋʜɪ́, đɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̀ᴀ ᴋʜɪ́ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ chức năng của các ᴛᴀ̣ɴɢ ᴘʜᴜ̉, ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sức ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ của ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉

Thường xuyên dùng ngón tay ấn, xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ Quan nguyên sẽ có tác dụng ʙᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̂̉ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴋʜɪ́, đɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̀ᴀ ᴋʜɪ́ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ chức năng của các ᴛᴀ̣ɴɢ ᴘʜᴜ̉, ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sức ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ của ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉. Ngoài ra còn có tác dụng ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̆ɴɢ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ, ᴍᴏ̛̃ ᴍᴀ́ᴜ, ᴛᴀ́ᴏ ʙᴏ́ɴ, ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄʜᴀ̉ʏ, ʟɪᴇ̣̂ᴛ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, đᴀ́ɪ ᴅᴀ̂̀ᴍ, ᴄʜᴏᴀ́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ, ᴍᴀ̂́ᴛ ɴɢᴜ̉, đᴀᴜ ʙᴜ̣ɴɢ ᴋɪɴʜ.

5. ᴛᴀ̣̂ᴘ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ khí công

Lý luận về ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ người trong khí công ɢᴀ̆́ɴ ʟɪᴇ̂̀ɴ với học thuyết Âm – Dương và ngũ hành của Đạo gia, coi thân thể người là một hệ thống được ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ bằng một loại năng lượng còn gọi là khí ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ các kênh năng lượng gọi là kinh lạc. Khí chạy trong các kênh phải đạt được ᴄᴀ̂ɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ âm dương, đầy đủ, ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ tự do nhưng đúng hướng.

Nếu dòng năng lượng trong ᴋɪɴʜ ʟᴀ̣ᴄ không được ᴛʜᴏ̂ɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ, sẽ khiến ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ bị ʙᴇ̣̂ɴʜ. ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ nào ᴛᴀ̆́ᴄ ɴɢʜᴇ̃ɴ, ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂n đó có thể sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ᴍ, đᴀᴜ, sᴜʏ ɢɪᴀ̉ᴍ chức năng, ᴋᴇ̂́ᴛ sᴏ̉ɪ (sᴏ̉ɪ ᴛʜᴀ̣̂ɴ, ɢᴀɴ, ᴍᴀ̣̂ᴛ…).

Các bài tập khí công có tác dụng đᴀ́ɴʜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ các dòng năng lượng để ʜᴏ̂̀ɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ lại sự đɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̀ᴀ và ᴄᴀ̂ɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ trong ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉. Điều này cũng bao gồm việc ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣̂ᴘ lại sự cᴀ̂ɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ giữa âm và dương và ngũ hành. Khi các ᴋɪɴʜ ᴍᴀ̣ᴄʜ được ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ và đɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̀ᴀ thì người ta sẽ đᴀ̉ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ được các vấn đề ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ, bao gồm cả ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʜᴀ̣̂ɴ.

Ngoài ra để ᴛʜᴀ̣̂ɴ khỏe mạnh, cần nắm những điều sau:

– Giữ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ khỏe mạnh giúp làm giảm ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ và do đó khiến ta ít ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʜᴀ̣̂ɴ ᴍᴀ̣ɴ ᴛɪ́ɴʜ. Hãy tham gia bất kỳ hoạt động ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̂́ᴛ nào theo sở thích như đi bộ, đạp xe, bơi lội… để ᴅᴜʏ ᴛʀɪ̀ sự năng động của ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉, giúp ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ́ɴʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ nói chung và ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʜᴀ̣̂ɴ nói riêng.

– Uống đủ nước mỗi ngày.

– Không ʜᴜ́ᴛ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ.

– Ăn uống ʟᴀ̀ɴʜ ᴍᴀ̣ɴʜ và giữ trọng lượng hợp lý, giảm lượng muối ăn hàng ngày, ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ các thực phẩm ᴄʜᴇ̂́ ʙɪᴇ̂́ɴ sẵn.

– ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ lượng đường trong ᴍᴀ́ᴜ và thường xuyên ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ chức năng ᴛʜᴀ̣̂ɴ để ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ɴ.

– Nếu ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ tăng cần đi ᴋʜᴀ́ᴍ bác sĩ để được ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̂́ɴ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ và thường xuyên ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ.

– Không tự dùng ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣. Một số ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ gây ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ɴ hoặc ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʜᴀ̣̂ɴ nếu dùng thường xuyên. Cần ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ với bác sĩ về ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ɴ của mình và luôn ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ theo toa của bác sĩ.

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/cac-cu-da-bao-than-co-khoe-thi-suc-moi-ben-5-cach-cham-soc-than-don-gian-ai-cung-nen-lam-search/

Vũ Ngọc

Chia sẻ