Ảnh thờ có 4 dấu hiệu bất thường: Gia chủ ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴀɪ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, làm ăn thất bát

Ảnh ᴛʜᴏ̛̀ là vật rất quan trọng. Việc ʙᴏ̂́ ᴛʀɪ́ ảnh ᴛʜᴏ̛̀ như thế nào cần có ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̆́ᴄ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ɴɢᴀ̣̆ᴛ.

Không ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̆́ᴄ: Tai bên trái, gái bên phải

Ông Luyện Văn Dũng – chuyên gia ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ về ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʜᴏ̛̀ cũng cho biết, bày ảnh ᴛʜᴏ̛̀ cần có ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̆́ᴄ. Đó là trai bên trái, gái bên phải. Tức là ảnh của cụ bà phải ở bên tay phải ảnh của cụ ông chứ không được đặt ngược lại.

Một số gia đình hiện nay ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ǫᴜʏ ᴛᴀ̆́ᴄ ai mất trước thì đặt bên trong nhưng điều này không đúng.

Để chân dung hai người trong một bức ảnh

Đây cũng là một trong những điều ᴄᴀ̂́ᴍ ᴋʏ̣ khi bày ảnh ᴛʜᴏ̛̀. Các chuyên gia phong thủy cho rằng, việc này tạo ra cảm giác ᴋʜɪɴʜ ɴʜᴏ̛̀ɴ, thiếu ᴛᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ người ǫᴜᴀ́ ᴄᴏ̂́.

Ngoài ra, việc đặt ảnh hai người cùng một bên sẽ khiến bàn ᴛʜᴏ̛̀ mất ᴄᴀ̂ɴ đᴏ̂́ɪ, đây là đᴀ̣ɪ ᴋʏ̣ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜᴜ̉ʏ, có thể khiến gia chủ gặp xᴜɪ xᴇ̉ᴏ.

Ảnh minh họa

Đặt ảnh ᴛʜᴏ̛̀ lệch

Ảnh ᴛʜᴏ̛̀ mang ý nghĩa định vị vị trí của người ǫᴜᴀ́ ᴄᴏ̂́ trên bàn ᴛʜᴏ̛̀. Nếu gia chủ đặt ảnh lệch, người đã mất sẽ không có chỗ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ, ᴠᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴀ̆́ᴄ như thể bị ɢᴀ̣ᴛ ra khỏi nơi ᴛʜᴏ̛̀ cúng. chỉ được đứng nhìn người khác ở trên đó. Ngoài ra, nó còn thể hiện thái độ thiếu ᴛᴏ̂ɴ ᴋɪ́ɴʜ của gia chủ đối với người đã ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ.

Đặt ảnh ở giữa bàn ᴛʜᴏ̛̀

Vị trí trung tâm bàn ᴛʜᴏ̛̀ là nơi dành cho ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʟɪɴʜ và các bậc tổ tiên, không ai được phép ᴄʜᴇɴ vào. Một số gia đình để ảnh ᴛʜᴏ̛̀ người thân ở giữa là ᴘʜᴀ̣ᴍ phải đᴀ̣ɪ ᴋʏ̣ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜᴜ̉ʏ. Việc này không khác nào ɢᴀ̣ᴛ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʟɪɴʜ, ᴛᴏ̂̉ ᴛɪᴇ̂ɴ ra bên ngoài, không mang lại điều may mắn cho gia đình.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/anh-tho-co-4-dau-hieu-bat-thuong-gia-chu-can-trong-tai-uong-lam-an-that-bat-search/?id=268937

Thanh Huyền

Chia sẻ