7 thời điểm ᴄᴜ̛̣ᴄ đᴏ̣̂ᴄ tuyệt đối không được gội đầu, đừng ᴅᴀ̣ɪ đᴜ̀ᴀ với ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ của mình


Gội đầu là việc mà chúng ta ai cũng phải làm để đầu tóc sᴀ̣ᴄʜ sᴇ̃, ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ. Tuy nhiên, có 7 thời điểm tuyệt đối không nên gội đầu kẻo ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ.

Gội đầu vào buổi sáng ngay khi thức dậy

Nhiều người có thói quen gội đầu vào buổi sáng để sᴀ̣ᴄʜ sᴇ̃, ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴀ́ᴏ, tự tin khi ra ngoài. Tuy nhiên đây là thói quen rất có ʜᴀ̣ɪ.

Nguyên nhân là do buổi sáng khi vừa thức dậy, các chức năng ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ chưa ᴘʜᴜ̣ᴄ ʜᴏ̂̀ɪ hoàn toàn, quá trình ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ́ᴜ vẫn còn chậm.

Nếu chúng ta gội đầu ngay sẽ ᴋɪ́ᴄʜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴍᴀ̣ᴄʜ ᴍᴀ́ᴜ ɴᴀ̃ᴏ hoạt động đᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ khiến cᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ.

Chưa kể, buổi sáng thường thì nhiệt độ sẽ ᴛʜᴀ̂́ᴘ, ʟᴀ̣ɴʜ, gội dễ bị ɴʜᴜ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ, ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ, thậm chí đᴏ̣̂ᴛ ǫᴜʏ̣ ngay lập tức.

Bởi thế, nếu cần thiết phải gội đầu buổi sáng, hãy ᴠᴀ̣̂ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ɴʜᴇ̣ ɴʜᴀ̀ɴɢ trước 30 phút, sau đó gội bằng nước ấm và sᴀ̂́ʏ khô tóc ngay.

Gội đầu lúc quá no hoặc quá đói

Chúng ta cũng không nên gội đầu vào khi quá no hoặc quá đói.

Bơi lẽ, gội đầu vào lúc này sẽ khiến ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ dễ gặp phải các vấn đề sức khỏe như đᴀᴜ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ, ʙᴜᴏ̂̀ɴ ɴᴏ̂ɴ, ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ,… việc ăn no xong lại gội đầu sẽ làm chậm quá trình ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ.

Nguyên nhân là do ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ ᴄᴏ ʙᴏ́ᴘ làm việc nhiều hơn khiến ᴅɪ̣ᴄʜ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ra tăng lên nên rất dễ bị ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, có thể dẫn đến đᴏ̣̂ᴛ ǫᴜʏ̣.

Đặc biệt, những người ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪᴍ ᴍᴀ̣ᴄʜ lại càng tuyệt đối không nên gội đầu vào thời điểm này vì nó dễ khiến tình trạng ʙᴇ̣̂ɴʜ của bạn trở nên nặng hơn do tʜɪᴇ̂́ᴜ ᴍᴀ́ᴜ ᴄᴜ̣ᴄ ʙᴏ̣̂.

Gội đầu lúc đang bị sᴏ̂́ᴛ

Khi ᴏ̂́ᴍ sᴏ̂́ᴛ, ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ đang bị sᴜʏ ʏᴇ̂́ᴜ, ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ. Nếu gặp nước lạnh hoặc ᴛᴀ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ gì đó vào đầu rất dễ làm các ᴄᴏ̛ɴ đᴀᴜ tăng lên ᴅᴏ̂̀ɴ ᴅᴀ̣̂ᴘ, khiến đᴀ̂̀ᴜ đᴀᴜ như ʙᴜ́ᴀ ʙᴏ̂̉, ʙᴇ̣̂ɴʜ nặng thêm.

ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ hơn, khi bị ᴏ̂́ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ mà gội đầu còn dễ bị ᴄᴀ̉ᴍ ʟᴀ̣ɴʜ, ảnh hưởng ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ con người.

Ngay sau khi ᴛᴀ̣̂ᴘ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ về

Thường thì chúng ta có thói quen tắm gội ngay sau khi vừa đi tập về, các hoạt động ᴛᴀ̣̂ᴘ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̂́ᴛ sẽ khiến ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ra nhiều mồ hôi.

Do đó, nên ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ việc ᴛᴀ̆́ᴍ ɢᴏ̣̂ɪ vào thời điểm này. Hãy ɴɢʜɪ̉ ɴɢᴏ̛ɪ, dành thời gian để ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ trở về trạng thái bình thường ᴍᴀ́ᴛ ᴍᴇ̉ rồi mới ᴛᴀ̆́ᴍ ɢᴏ̣̂ɪ.

Sau khi ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ, sᴀʏ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ

Khi uống ʙɪᴀ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ, sᴀʏ xɪ̉ɴ cũng tuyệt đối không được ᴛᴀ̆́ᴍ ɢᴏ̣̂ɪ dù có ʙᴀ̂̉ɴ cỡ nào.

Nếu bạn gội đầu sau khi uống ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ dễ gây ra tình trạng ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ, ɴᴏ̂ɴ ᴍᴜ̛̉ᴀ, đᴀᴜ đᴀ̂̀ᴜ.

Đặc biệt nếu đã uống sᴀʏ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ thì tuyệt đối không gội đầu, với những người ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪᴍ ᴍᴀ̣ᴄʜ không được sử dụng nước lạnh để gội đầu nếu không muốn ảnh hưởng tới ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Gội đầu lúc đêm muộn

Thời gian sau 9 giờ tối không phải là thời điểm bạn nên gội đầu. Nếu ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ gội đầu muộn sau 9 giờ tối, bạn có thể bị đᴀᴜ đᴀ̂̀ᴜ, ʀᴏ̂́ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪ̀ɴʜ.

Ngoài ra, nếu đã gội đầu muộn lại còn đi ngủ với mái tóc ướt thì sẽ làm ᴄᴀ̉ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ᴍᴀ́ᴜ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ dẫn đến ᴄʜᴜ̛́ɴɢ đᴀᴜ đᴀ̂̀ᴜ ᴋɪɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ.

Gội đầu trong ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴋɪ̀ ᴋɪɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ᴛ

ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ trong ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴋɪ̀ ᴋɪɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ᴛ thường bị mệt mỏi, sức đᴇ̂̀ ᴋʜᴀ́ɴɢ sᴜʏ ʏᴇ̂́ᴜ nên các chị em luôn có cảm giác ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ. Bởi thế, những ngày đầu có ᴋɪɴʜ bạn hãy ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ gội đầu.

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/7-thoi-diem-cuc-doc-tuyet-doi-khong-duoc-goi-dau-dung-dai-dua-voi-tinh-mang-cua-minh-search/?id=279901

Thạch Thảo


What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format