7 dấu hiệu ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ở trẻ em, một số triệu chứng dễ nhầm với bệnh vặt cha mẹ thường bỏ qua

Khi thấy trẻ nhỏ có biểu hiện này, các bậc phụ huynh cần ᴄᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ́ᴄ cho con đi ᴋʜᴀ́ᴍ càng sớm càng tốt.

7 dấu hiệu ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ở trẻ em, thấy trẻ ɴʜᴜ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ, sốt lâu ngày đừng ᴄʜᴜ̉ ǫᴜᴀɴ

ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ là căn ʙᴇ̣̂ɴʜ có thể gặp ở cả người lớn và trẻ em. Một số ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ thường gặp ở trẻ nhỏ như: ᴜ ɴᴀ̃ᴏ, ʙᴀ̣ᴄʜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂́ᴘ, ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ, ᴜ ᴛʜᴀ̣̂ɴ, ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ᴏ ᴠᴏ̃ɴɢ ᴍᴀ̣ᴄ, sarcoma…

So với người trưởng thành, tỷ lệ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ở trẻ em cao hơn nếu ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ và đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ sớm. Tuy nhiên, để ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ đᴏᴀ́ɴ sớm ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ở trẻ là không dễ dàng bởi các dấu hiệu nhận biết ʙᴇ̣̂ɴʜ không rõ ràng, dễ gây ɴʜᴀ̂̀ᴍ lẫn.

Dưới đây 7 dấu hiệu ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ở trẻ em, nếu thấy trẻ có biểu hiện này, cha mẹ nên cho con đi ᴋʜᴀ́ᴍ càng sớm càng tốt.

1. sᴏ̂́ᴛ liên tục

Một trong những ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ dễ thấy ở trẻ ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ là sốt liên tục trong nhiều ngày mà không rõ nguyên nhân, dù đã sử dụng các ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴘʜᴀ́ᴘ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ nhưng không có ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ.

2. Thiếu ᴍᴀ́ᴜ

Trẻ ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ hay có biểu hiện của ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ thiếu ᴍᴀ́ᴜ như da xᴀɴʜ xᴀᴏ, trên người xuất hiện các ᴠᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̂̀ᴍ ᴛɪ́ᴍ hoặc ᴄʜᴀ̂́ᴍ đᴏ̉ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Ngoài ra, trẻ còn xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ thêm ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ niêm mạc như chảy ᴍᴀ́ᴜ cam hay ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ ở ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴜ răng…

3. ɴᴏ̂̉ɪ ʜᴀ̣ᴄʜ

Dấu hiệu dễ nhận biết ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ở trẻ nhỏ nhất là ɴᴏ̂̉ɪ ʜᴀ̣ᴄʜ không rõ nguyên nhân.

ʜᴀ̣ᴄʜ có thể xuất hiện ở cổ, ɴᴀ́ᴄʜ, đầu gối. Nếu thấy ʜᴀ̣ᴄʜ sᴜ̛ɴɢ lớn hơn 2cm, khi sở vào không đᴀᴜ, ʜᴀ̣ᴄʜ ᴄᴏ̂́ đɪ̣ɴʜ thì nên cho trẻ đi ᴋʜᴀ́ᴍ càng sớm càng tốt.

4. Xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ các cơn đᴀᴜ không rõ nguyên nhân

Khi thấy con xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ các cơn đᴀᴜ không rõ nguyên nhân như đᴀᴜ đᴀ̂̀ᴜ, đᴀᴜ ᴛᴀʏ, đᴀᴜ ᴄʜᴀ̂ɴ, đᴀᴜ ʙᴜ̣ɴɢ, ᴛᴜ̛́ᴄ ɴɢᴜ̛̣ᴄ thì không nên ᴄʜᴜ̉ ǫᴜᴀɴ bởi đây rất có thể là dấu hiệu ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛.

5. ɴᴏ̂ɴ ᴍᴜ̛̉ᴀ, ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ

Trẻ em có biểu hiện ɴʜᴜ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ, ʜᴏᴀ ᴍᴀ̆́ᴛ, ɴᴏ̂ɴ ᴍᴜ̛̉ᴀ, ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛᴀʏ ʏᴇ̂́ᴜ, khó cầm bát đũa, đi lại lảo đảo, dễ ngã…

6. Sᴜ́ᴛ cân

Cân nặng của trẻ nhỏ thường không ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ lúc lên lúc xuống do chế độ ăn uống, sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ tuy nhiên nếu thấy con sᴜ́ᴛ cân ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ không rõ lí do thì phụ huynh cần ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ.

7. Mắt

Một trong những dấu hiệu cơ bản ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ở trẻ nhỏ là thay đổi nhỏ trên mắt.

Trẻ ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ thường có đᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴜ̛̉ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ, ʟᴀ́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ, ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪ̣ ɢɪᴀ́ᴄ hoặc xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̂̉ᴍ ᴛɪ́ᴍ da, vùng xung quanh mắt sᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Nguồn: https://www.giadinhmoi.vn/7-dau-hieu-ung-thu-o-tre-em-mot-so-trieu-chung-de-nham-voi-benh-vat-cha-me-thuong-bo-qua-d47389.html

Thanh Hương/giadinhmoi.vn

Chia sẻ