6 nguồn gốc của căn bệnh thời đại mang tên ‘chán chồng’

Theo kết quả ᴋʜᴀ̉ᴏ sᴀ́ᴛ trên 100 người ly hôn thì có tới 70 người ᴄʜᴜ̉ đᴏ̣̂ɴɢ nộp đơn là phụ nữ. Với tỷ lệ ngày càng ʟᴇᴏ ᴛʜᴀɴɢ này, các chuyên gia đã đưa ra khái niệm căn ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đᴀ̣ɪ mang tên phụ nữ ᴄʜᴀ́ɴ chồng.

Thực tế ngày nay, phụ nữ có khả năng ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴀ̆́ᴄ hơn trước, thậm chí còn kiếm tiền giỏi hơn chồng. Theo kết quả ᴋʜᴀ̉ᴏ sᴀ́ᴛ của hơn 23000 người, gần 50% trường hợp vợ có khả năng ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ bằng hoặc cao hơn chồng.

Nhưng theo đó lại là một thực tế đáng ʙᴜᴏ̂̀ɴ là phụ nữ khi có khả năng độc lập ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ thì tỷ lệ phụ nữ ᴄʜᴜ̉ đᴏ̣̂ɴɢ ly hôn ngày càng tăng. Điều này chứng tỏ họ dễ nghĩ đến chuyện ly hôn khi phụ nữ ᴄʜᴀ́ɴ chồng. Theo kết quả ᴋʜᴀ̉ᴏ sᴀ́ᴛ trên 100 người ly hôn thì có tới 70 người ᴄʜᴜ̉ đᴏ̣̂ɴɢ nộp đơn là phụ nữ

Theo ʟʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ của các chuyên gia thì đây là 6 nguồn gốc cho căn ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đᴀ̣ɪ mang tên “ᴄʜᴀ́ɴ chồng”.

Thiếu ᴋᴇ̂́ᴛ ɴᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̉ᴍ xᴜ́ᴄ giữa vợ chồng

Đàn ông mong muốn được ɢᴀ̂̀ɴ ɢᴜ̃ɪ với vợ thông qua sự ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣̂ᴛ về ᴛʜᴇ̂̉ xᴀ́ᴄ. Phụ nữ lại muốn có ᴋᴇ̂́ᴛ ɴᴏ̂́ɪ trong ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴏ̂̀ɴ, để tạo cảm giác hạnh phúc thì mới ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ᴋʜᴀᴏ ᴋʜᴀ́ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ. Vì thế, một khi đàn bà ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ thì có nghĩa là họ không có được sự ᴋᴇ̂́ᴛ ɴᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̉ᴍ xᴜ́ᴄ như ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ, hơn là việc không được ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴍᴀ̃ɴ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ.

Trong hôn nhân, phụ nữ muốn được ᴛʜᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ lắng nghe – Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, phụ nữ muốn được ᴛʜᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ lắng nghe. Người đàn ông yêu vợ, thành công trong cả sự nghiệp và hôn nhân thường là người biết vợ mình muốn gì, thích gì và ᴛʜᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ cho suy nghĩ của vợ,

Bị ʟᴜ̛̀ᴀ ᴅᴏ̂́ɪ

Người ta thường nói, phụ nữ có thể ᴛʜᴜ̛́ ᴛʜᴀ nhưng không bao giờ quên. Dù họ có ᴄᴀ̆́ɴ ʀᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ sự ᴅᴏ̂́ɪ ɢɪᴀɴ của chồng thì ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ cũng đã giảm đi nhiều, và bản thân họ dù muốn hay không cũng chẳng thể quên được.

Với phụ nữ, ᴄᴀʏ đᴀ̆́ɴɢ nhất là ɴᴏ̂̃ɪ đᴀᴜ bị chính ʙᴀ̣ɴ đᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̉ɴ ʙᴏ̣̂ɪ. Phụ nữ luôn đặt hết lòng tin vào chồng, một khi bị ᴅᴏ̂́ɪ ʟᴜ̛̀ᴀ thì chẳng khác gì cốc nước bị đᴀ́ɴʜ đᴏ̂̉, ɢᴏᴍ thế nào cũng không thể đầy lại.

Không thấy sự ɢᴀ̆́ɴ ʙᴏ́ từ chồng

Phụ nữ luôn đặt hết tɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, suy nghĩ của mình vào ʙᴀ̣ɴ đᴏ̛̀ɪ. Vì thế một khi cho đi nhiều và không được nhận lại ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ xᴜ̛́ɴɢ thì tɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ sẽ ngày càng ɴʜᴀ̣ᴛ dần đi. Khi cảm thấy với chồng mình không còn là điều quan trọng nhất, không thấy được ɴᴀ̂ɴɢ ɴɪᴜ, ᴛʜᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ, thì phụ nữ dù có từng yêu chồng nhiều đến mấy cũng có lúc ᴄᴀ̣ɴ ᴛɪ̀ɴʜ.

Khi cảm thấy với chồng mình không còn là điều quan trọng nhất, không thấy được ɴᴀ̂ɴɢ ɴɪᴜ, ᴛʜᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ, thì phụ nữ dù có từng yêu chồng nhiều đến mấy cũng có lúc ᴄᴀ̣ɴ ᴛɪ̀ɴʜ – Ảnh minh họa: Internet

Chồng xem vợ là “người máy vạn năng”

Nhiều ông chồng có suy nghĩ vợ làm được mọi thứ, xem vợ như người máy vạn năng. Cũng chính suy nghĩ này của đàn ông “tạo” ra những người phụ nữ ᴄʜᴀ́ɴ chồng.

Phụ nữ ngày nay không chỉ biết đến bếp núc, họ đã ra ngoài kiếm tiền nhưng vẫn giữ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴄʜᴀ̆ᴍ lo cho gia đình khi về nhà. So với đàn ông, họ cũng chịu nhiều ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ không kém. Nhưng đàn ông lại cho rằng chỉ cần vợ làm được thì bản thân không cần ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴘʜᴜ̣ ɢɪᴜ́ᴘ. Cách sống này của chồng sẽ dần ʀᴜ́ᴛ ᴍᴏ̀ɴ tɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ vợ chồng.

ʙᴀ̉ɴ ɴᴀ̆ɴɢ của phụ nữ trong gia đình là ʜʏ sɪɴʜ nhưng họ muốn được ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ, được chồng ᴛʜᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ và ᴛᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ. Phụ nữ không ɴɢᴀ̣ɪ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉ ʙᴜ̛ᴏ̛ɴ ᴄʜᴀ̉ɪ cả ngày, điều họ muốn chỉ là tối đến chồng có thể lắng nghe, trò chuyện, giúp họ thấy ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ hơn.

Chồng vô tâm

Đây là “căn ʙᴇ̣̂ɴʜ” chung của đa số đàn ông sau khi lấy vợ. Nhiều người có suy nghĩ đã lấy được vợ rồi thì chẳng phải kiểu cách như thời yêu nhau. Lúc còn yêu thì nhắn tin gọi điện hỏi han mỗi ngày, đến dịp dễ là hoa, quà và lời chúc không bao giờ thiếu. Nhưng khi cưới nhau về rồi, đàn ông lại cho rằng đó là những việc làm vô ích, tốn thời gian và tiền của. Nhưng họ quên rằng, phụ nữ luôn thích và cần những điều như thế. Họ muốn được yêu thương, được tự tin về người chồng mình đã chọn với người khác.

Đàn ông chỉ nghĩ được vợ ᴄʜᴀ̆ᴍ sóc là đᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ. Nhưng chẳng mấy người để ý vợ hôm nay có tâm sự gì, sao trông có gì không ổn. Đàn ông uống say về nhà đã có vợ lo, phụ nữ trong người không khỏe chưa chắc chồng biết được.

Phụ nữ muốn được yêu thương, được tự tin về người chồng mình đã chọn với người khác – Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy mới nói, đáng sợ nhất là đàn ông vô tâm với vợ. Đàn ông không chịu sᴜ̛̉ᴀ đᴏ̂̉ɪ thì đừng ᴛʀᴀ́ᴄʜ phụ nữ ngày nay ᴛᴏ ɢᴀɴ ly hôn chồng.

Không chịu ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ những ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ

Đã là vợ chồng thì chắc chắn có lúc ᴄᴀ̃ɪ ᴠᴀ̃, xᴜɴɢ đᴏ̣̂ᴛ. Quan trọng là nhận ra vấn đề, tìm hiểu ᴋʜᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ và cùng nhau ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ.

Theo kết quả một ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ, cách để ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ những xᴜɴɢ đᴏ̣̂ᴛ giữa vợ chồng là nên ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪ̃ɴʜ đᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ trò chuyện để lắng nghe, ᴛʜᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ quan điểm của nhau. Một người chồng thương vợ phải biết ᴋɪᴇ̂̀ᴍ bớt cơn ɢɪᴀ̣̂ɴ, cái tôi của mình để lắng nghe, hiểu vợ và cùng nhau ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ. Ngược lại, đàn ông luôn ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ ɴhững xᴜɴɢ đᴏ̣̂ᴛ giữa vợ chồng sẽ dễ nhận phải lá đơn ly hôn từ vợ hơn.

Nguồn: https://phunusuckhoe.vn/phu-nu-va-gia-dinh/6-nguon-goc-cua-can-benh-thoi-dai-mang-ten-chan-chong-383694.html

Phong Kim

Chia sẻ