6 khung giờ vàng để ɴᴏ̣̂ɪ ᴛᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ̉ɪ đᴏ̣̂ᴄ, biết ăn uống hợp lý sẽ khỏe mạnh, đẩy lùi ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ

Cᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̉ɪ đᴏ̣̂ᴄ vào thời điểm nào, nắm rõ để có chế độ ăn uống, ɴɢʜɪ̉ ɴɢᴏ̛ɪ hợp lý.

6 khung giờ vàng để ɴᴏ̣̂ɪ ᴛᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ̉ɪ đᴏ̣̂ᴄ, biết ăn uống hợp lý sẽ khỏe mạnh, đẩy lùi ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ

Cᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ con người luôn có một khung giờ riêng để tự ᴠᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ, ᴛʜᴀ̉ɪ đᴏ̣̂ᴄ và ʟᴀ̀ᴍ sᴀ̣ᴄʜ. Biết ᴛᴀ̣̂ɴ ᴅᴜ̣ɴɢ tốt những khung giờ này việc ᴛʜᴀ̉ɪ đᴏ̣̂ᴄ sẽ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ thuận lợi, ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ khỏe mạnh hơn.

5 – 7 giờ

Khoảng từ 5 – 7 giờ là thời điểm ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ̀ ᴛʜᴀ̉ɪ đᴏ̣̂ᴄ. Vào khung giờ này, bạn nên ăn các thực phẩm giàu chất xơ sẽ giúp ɴɢᴜ̛̀ᴀ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ bị ᴛᴀ́ᴏ ʙᴏ́ɴ.

Ngoài ra, bạn cũng nên massage vùng ʙᴜ̣ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ở bên phải cánh tay để ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ̀ ᴛʜᴀ̉ɪ đᴏ̣̂ᴄ diễn ra ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉.

7 – 9 giờ

Đây là khung giờ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ̉ɪ đᴏ̣̂ᴄ của ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ, ʟᴀ́ ʟᴀ́ᴄʜ.

Chuyên gia ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ bạn, từ 7 – 9 giờ nên ăn sáng, ʙᴏ̂̉ sᴜɴɢ năng lượng giúp ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ tất cả thực phẩm, ʜᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴜ ᴅɪɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ đến các ᴋɪɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ʟᴀ́ ʟᴀ́ᴄʜ.

Ăn uống vào thời điểm này, thức ăn sẽ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʜᴏ́ᴀ hoàn toàn, không bị hình thành chất béo.

Từ 7 – 9 giờ cũng là lúc bạn ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴏ̛̉ ʙᴜ̣ɴɢ trong ᴛᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ǫᴜʏ̀ chân vào buổi sáng như thế sẽ giúp ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ́ᴜ, năng lượng dạ trong dạ dày, ᴄᴀ̉ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ và ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ.

11 – 13 giờ

11 – 13 giờ là thời điểm tốt nhất để ᴛɪᴍ ᴍᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̉ɪ đᴏ̣̂ᴄ.

Đây là khung giờ nên ʙᴏ̂̉ sᴜɴɢ thực phẩm như nhãn, táo để ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴍᴀ́ᴜ, chất ᴅɪɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ giúp ᴛɪᴍ khỏe mạnh.

Bạn cũng nên ngủ 1 giấc ngắn để ᴛɪᴍ ʟᴏᴀ̣ɪ ʙᴏ̉ đᴏ̣̂ᴄ ᴛᴏ̂́ và hoạt động tốt hơn.

Ngoài ra, bạn không nên vận động cường độ cao ở thời điểm này.

13 – 17 giờ

ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ɴᴏɴ đᴀ̉ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ chức năng ᴘʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ các chất ᴅɪɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ được ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ. Nó sẽ đưa chất lỏng đến ʙᴀ̀ɴɢ ǫᴜᴀɴɢ, ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̉ɪ tới ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ̀ và chất ᴅɪɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ đến ʟᴀ́ ʟᴀ́ᴄʜ để tạo ᴍᴀ́ᴜ và năng lượng.

Để ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ɴᴏɴ ᴛʜᴀ̉ɪ đᴏ̣̂ᴄ tốt nhất, hãy uống đủ nước vào khung giờ này, như thế hoạt động đào ᴛʜᴀ̉ɪ đᴏ̣̂ᴄ ᴛᴏ̂́ sẽ diễn ra 1 cách ᴛʀᴏ̛ɴ ᴛʀᴜ.

17 – 19 giờ

ᴛʜᴀ̣̂ɴ đᴀ̉ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ đᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ̉ɪ đᴏ̣̂ᴄ ᴛᴏ̂́ của ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉, thời điểm từ 17 – 19 giờ mỗi ngày là lúc ᴛʜᴀ̣̂ɴ làm ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣.

Chuyên gia ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ bạn, nên chạy bộ hoặc đi bộ để ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ quá trình ᴛʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̉ɪ đᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴀ́ɴʜ đᴏ̣̂ᴄ ᴛᴏ̂́ ᴛɪ́ᴄʜ ʟᴜ̃ʏ quá nhiều gây các ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ.

Ngoài ra, nên ăn bữa tối từ 18 – 19 giờ, bổ sung nấm, tảo bẹ.

23 – 5 giờ

Từ 23 giờ tối đến 5 giờ sáng là lúc ᴛᴜ́ɪ ᴍᴀ̣̂ᴛ, ɢᴀɴ và ᴘʜᴏ̂̉ɪ hoạt động. Thời điểm này ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ con người đang ᴄʜɪ̀ᴍ vào giấc ngủ sâu, ᴍᴀ̣̂ᴛ, ɢᴀɴ, ᴘʜᴏ̂̉ɪ sẽ tự đɪᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴏ̂́ɪ để đᴀ̂̉ʏ đᴏ̣̂ᴄ ᴛᴏ̂́ ra bên ngoài.

Do đó, chuyên gia sức khỏe ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴏ, mỗi người nên rèn thói quen đi ngủ trước 23 giờ. Bổ sung các thực phẩm ᴄᴀ̉ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ giấc ngủ trước khi đi ngủ.

Nguồn: https://www.giadinhmoi.vn/6-khung-gio-vang-de-noi-tang-thai-doc-d48070.html

Thanh Hương/giadinhmoi.vn

Chia sẻ