6 ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ sẽ ‘ghé thăm’ cơ thể nếu thường xuyên đi ngủ sau 11 giờ đêm

Đi ngủ muộn là thói quen rất xᴀ̂́ᴜ nhưng nhiều người thường xuyên ᴍᴀ̆́ᴄ phải. Việc liên tục ngủ sau 11 giờ đêm sẽ khiến ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ dễ ᴍᴀ̆́ᴄ 𝟼 ʙᴇ̣̂ɴʜ sau.

1. ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ da

Từ 22 giờ đến 23 giờ là thời gian để da ɴɢʜɪ̉ ɴɢᴏ̛ɪ, ʙᴀ̉ᴏ ᴛʀɪ̀, ᴛᴀ́ɪ ᴛᴀ̣ᴏ. Vì thế, nếu thức khuya, các ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ sẽ không thể làm việc ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉, gây ra ʀᴏ̂́ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ và dẫn tới ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ ᴅᴀ, ᴅᴀ xɪ̉ɴ ᴍᴀ̀ᴜ, ᴛʜᴀ̂ᴍ sᴀ̣ᴍ, ᴍᴜ̣ɴ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ᴄᴀ́, xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̆ɴ.

2. ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴄᴀ̂ɴ, ʙᴇ́ᴏ ᴘʜɪ̀

Khi ngủ, ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ sẽ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ra một chất gọi là leptin giúp ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ gầy đi, đây được coi là một cách ɢɪᴀ̉ᴍ ᴄᴀ̂ɴ tự nhiên.

Nếu không ngủ đủ thời gian, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội ɢɪᴀ̉ᴍ ᴄᴀ̂ɴ này. Lâu dần, ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ sẽ ᴛɪ́ᴄʜ thêm nhiều ᴍᴏ̛̃, không thể đᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ̉ɪ ra khỏi ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ gây ʙᴇ́ᴏ ᴘʜɪ̀, ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴄᴀ̂ɴ.

3. Giảm ᴛʀɪ́ ɴʜᴏ̛́

Khi thức khuya, hệ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ ɢɪᴀᴏ ᴄᴀ̉ᴍ sẽ duʏ ᴛʀɪ̀ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ʜᴜ̛ɴɢ ᴘʜᴀ̂́ɴ cả đêm và khiến bạn khó ngủ, rơi vào ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ mệt mỏi vào ngày hôm sau. Lúc này bạn sẽ có cảm giác ɴʜᴜ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ, ʜᴏᴀ ᴍᴀ̆́ᴛ, ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ, giảm ᴛʀɪ́ ɴʜᴏ̛́, thiếu ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ.

Thức khuya thời gian dài có thể dẫn đến mất ngủ, sᴜʏ ɴʜᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ, rất ʜᴀ̣ɪ cho ɴᴀ̃ᴏ ʙᴏ̣̂.

4. ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪᴍ

Những người thức đêm thường dễ ɴᴏ́ɴɢ ɴᴀ̉ʏ, ᴄᴀ́ᴜ ᴋɪ̉ɴʜ, ᴛɪ́ɴʜ ᴋʜɪ́ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Thức khuya còn làm ɴᴏ̣̂ɪ ᴛᴀ̣ɴɢ bị ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ khi không hoạt động đúng theo đồng hồ sɪɴʜ ʜᴏ̣ᴄ, không thể đɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ɴʜ ɴʜɪ̣ᴘ ᴛɪᴍ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ gây ra ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪᴍ ᴍᴀ̣ᴄʜ, ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ…

5. ʙᴇ̣̂ɴʜ gan

Từ 11h đêm đến 3h sáng là thời gian ᴄᴀᴏ đɪᴇ̂̉ᴍ để gan làm việc, ʙᴀ̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ đᴏ̣̂ᴄ ᴛᴏ̂́. Nếu ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ không được ɴɢʜɪ̉ ɴɢᴏ̛ɪ trong thời gian này, gan sẽ không thể ᴘʜᴜ̣ᴄ ʜᴏ̂̀ɪ, ʟᴀ̀ᴍ ʟᴀ̀ɴʜ những ᴛᴇ̂́ ʙᴀ̀ᴏ ʜᴏ̉ɴɢ. Nếu gan bị ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ sẽ làm ʜᴀ̣ɪ sức khỏe tổng thể.

6. ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ

Trung bình khoảng 2-3 ngày ᴛᴇ̂́ ʙᴀ̀ᴏ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴍᴏ̂ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ sẽ lặp lại ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̣̂ᴘ ɴʜᴀ̣̂ᴛ, ᴛᴀ́ɪ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ. Hoạt động này thường diễn ra vào ban đêm, vì thế thức khuya và ᴅᴜʏ ᴛʀɪ̀ thói quen ăn đêm sẽ tạo thêm ɢᴀ́ɴʜ ɴᴀ̣̆ɴɢ cho đường ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ.

ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ làm việc nhiều và không có đủ thời gian ɴɢʜɪ̉ ɴɢᴏ̛ɪ, ᴛᴀ́ɪ ᴛᴀ̣ᴏ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʜᴏ́ᴀ thức ăn trong ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ bị đɪ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̣̂, sẽ sinh ra ʙᴇ̣̂ɴʜ, đᴀᴜ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ.

Thời gian thích hợp để đi ngủ

Thời gian thích hợp nhất để lên giường đi ngủ là 21-22 giờ tối. Nguyên nhân là ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ cần được ᴛʜᴜ̛ ɢɪᴀ̃ɴ trước khi bắt đầu vào giấc ngủ say sau 1-2 tiếng.

Trong khi ngủ, các ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛᴀ̣ɴɢ sẽ bắt đầu làm ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣.

Từ 21-22 giờ: Hệ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̉ɪ đᴏ̣̂ᴄ.

Từ 23-1 giờ sáng: Thời gian ɢᴀɴ ᴛʜᴀ̉ɪ đᴏ̣̂ᴄ.

Từ 1-3 giờ: ᴛᴜ́ɪ ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̉ɪ đᴏ̣̂ᴄ.

Từ 3-5 giờ sáng: ᴘʜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴀ̉ɪ đᴏ̣̂ᴄ.

Từ 5-7 giờ sáng: Đại tràng thải độc.

Từ nửa đêm đến 4 giờ sáng: ᴛᴜ̉ʏ sᴏ̂́ɴɢ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ́ᴜ.

Nguồn: https://www.giadinhmoi.vn/6-can-benh-nguy-hiem-se-ghe-tham-co-the-neu-thuong-xuyen-di-ngu-sau-11-gio-dem-d48122.html

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Chia sẻ