5 bệnh ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ dễ di truyền từ cha mẹ sang con cái, nhà có 1 người mắc phải đi khám ngay

Theo các chuyên gia, đây là những ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ dễ ᴅɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ nhất, nếu trong gia đình có 1 người ᴍᴀ̆́ᴄ cần đi ᴋʜᴀ́ᴍ càng sớm càng tốt.

5 ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ dễ ᴅɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ từ cha mẹ sang con cái, nhà có 1 người ᴍᴀ̆́ᴄ phải đi ᴋʜᴀ́ᴍ ngay

Một ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ được thực hiện bởi các nhà khoa học của Đại học Harvard công bố trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ năm 2016 đã chỉ ra, có ít nhất 22 loại ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ sẽ ᴅɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ từ đời này sang đời khác.

1. ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ gan

ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ gan là căn ʙᴇ̣̂ɴʜ dễ ᴅɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ, trong gia đình nếu bố mẹ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ gan thì con cái cần tiến hành ᴛᴀ̂̀ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ càng sớm càng tốt. ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ cho thấy, mẹ mang trong mình virus ᴠɪᴇ̂ᴍ ɢᴀɴ B thì con sau khi sinh ra có ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ gan cao hơn bình thường.

Chuyên gia ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴏ, trong gia đình có người bị ᴠɪᴇ̂ᴍ ɢᴀɴ thì các thành viên cần đi ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, hạn chế dùng chung bộ đồ ăn để giảm ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ʟᴀ̂ʏ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠɪᴇ̂ᴍ ɢᴀɴ.

2. ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴠᴜ́

ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴠᴜ́ phổ biến ở nữ giới và có khả năng ᴅɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ từ mẹ sang con. Sự ᴅɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ của ʙᴇ̣̂ɴʜ này liên quan đến gen BRCA1 và BRCA 2, khi 2 gen này bị đᴏ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂́ɴ sẽ dẫn tới ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛.

Trong gia đình nếu mẹ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴠᴜ́ thì con cái cần đi ᴋʜᴀ́ᴍ ngay và ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ thường xuyên để ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ sự phát triển của ʙᴇ̣̂ɴʜ.

Những người có nguy cơ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴠᴜ́ do ᴅɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ cần ᴅᴜʏ ᴛʀɪ̀ lối sống ʟᴀ̀ɴʜ ᴍᴀ̣ɴʜ, ᴛᴀ̣̂ᴘ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ thường xuyên, xây dựng chế độ ăn đầy đủ ᴅɪɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ.

3. ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴠᴏ̀ᴍ ʜᴏ̣ɴɢ

Tỷ lệ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴠᴏ̀ᴍ ʜᴏ̣ɴɢ do ᴅɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ khá cao. Các ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ʟᴀ̂ᴍ sᴀ̀ɴɢ và ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛᴇ̂̃ học đã chỉ ra, ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴠᴏ̀ᴍ ʜᴏ̣ɴɢ bị ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ nhiều từ yếu tố gia đình và môi trường.

Do đó, để giảm thiểu ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴠᴏ̀ᴍ ʜᴏ̣ɴɢ, bạn nên ᴛʀᴀ́ɴʜ ăn thực phẩm quá nóng, không ʜᴜ́ᴛ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ, ᴛʀᴀ́ɴʜ ʜɪ́ᴛ phải ᴋʜᴏ́ɪ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ. Gia đình có người bị ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ thì nên đi ᴛᴀ̂̀ᴍ sᴏᴀ́ᴛ và ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ định kỳ.

4. ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ dạ dày

ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ dạ dày là do đᴏ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂́ɴ ɢᴇɴ gây ra ʀᴏ̂́ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ trong chu kỳ phát triển bình thường của ᴛᴇ̂́ ʙᴀ̀ᴏ từ đó khiến ᴛᴇ̂́ ʙᴀ̀ᴏ phát triển 1 cách quá mức và hình thành ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ. Một số nguyên nhân gây ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ dạ dày như: ᴅɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ, tác động từ môi trường như ʜᴏ́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ, ᴛɪᴀ ᴘʜᴏ́ɴɢ xᴀ̣…

ᴋʜᴀ̉ᴏ sᴀ́ᴛ cho thấy, trong số ʙᴇ̣̂ɴʜ nhân ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ dạ dày, 10% có xu hướng ᴅɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ da đình. Người nhà của ʙᴇ̣̂ɴʜ nhân ᴍᴀ̆́ᴄ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ dạ dày có ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̆́ᴄ cao gấp 2 – 3 lần so với người bình thường.

Do đó, bạn nên ᴛᴀ̂̀ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ sớm, ɴᴏ̣̂ɪ sᴏɪ dạ dày thường xuyên. Khi thấy ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ một số ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ như đᴀᴜ ʙᴜ̣ɴɢ trên, đᴀ̂̀ʏ ʙᴜ̣ɴɢ, sᴜ̣ᴛ ᴄᴀ̂ɴ… thì nên đi ᴋʜᴀ́ᴍ ngay.

5. ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ đᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴀ̀ɴɢ

Trên thực tế, ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ đᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴀ̀ɴɢ không phải là ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴅɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ hoàn toàn nhưng vẫn có 1 phần ᴅɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ nhất định. Theo đó, nếu trong nhà có 1 người bị ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ đᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴀ̀ɴɢ thì ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̆́ᴄ của người thân sẽ cao hơn so với bình thường.

Những trẻ bị ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ này có liên quan rất lớn tới yếu tố ᴅɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Nguồn: https://www.giadinhmoi.vn/5-benh-ung-thu-de-di-truyen-tu-cha-me-sang-con-cai-nha-co-1-nguoi-mac-phai-di-kham-ngay-d48239.html

Thanh Hương/giadinhmoi.vn

Chia sẻ