4 thực phẩm “đᴀ̣ɪ ᴋʏ̣” với bắp cải, chớ dại nấu chung kẻo ʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ hại thân

Ăn bắp cải cùng với những thực phẩm này sẽ không mang lại ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ cho sức khỏe của con người.

4 thực phẩm “đᴀ̣ɪ ᴋʏ̣” với bắp cải

Dưa chuột

Ăn dưa chuột cùng bắp cải sẽ làm ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đến sự ʜᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴜ vitamin C, giảm giá trị ᴅɪɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ của cả hai loại thực phẩm.

ɢᴀɴ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ

Nấu bắp cải cùng ɢᴀɴ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ sẽ làm giảm giá trị ᴅɪɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ của món ăn.

Táo

Bắp cải tím ăn cùng táo sẽ làm ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đến việc ʜᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴜ các chất ᴅɪɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ.

Măng ᴄᴜ̣ᴛ

Măng ᴄᴜ̣ᴛ ăn cùng với bắp cải cũng tăng ɢᴀ́ɴʜ ɴᴀ̣̆ɴɢ cho hệ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ đồng thời gây ᴄᴀ̉ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʜᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴛ của ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉.

Những người không nên ăn bắp cải

Người ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʏᴇ̂́ᴜ, ʟᴀ̣ɴʜ

Những người ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʏᴇ̂́ᴜ, thường xuyên ʟᴀ̣ɴʜ ʙᴜ̣ɴɢ cần ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ăn bắp cải vì đây là thực phẩm có ᴛɪ́ɴʜ ʜᴀ̀ɴ. Để tăng cảm giác ᴀ̂́ᴍ, khi nấu bắp cải nên cho thêm gừng tươi.

Người bị ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀ́ᴘ, ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴜ ᴄᴏ̂̉

Bắp cải chứa nhiều glucosinolate – một chất ᴄʜᴏ̂́ɴɢ oxy hóa. Trong một số đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ, glucosinolate bị ᴛʜᴜ̉ʏ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ isothiocyanate và thiocyanate. Hai chất này có thể gây ra ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ́ᴘ. Ngoài ra, bắp cải còn chứa một lượng nhỏ chất ᴄʜᴏ̂́ɴɢ oxy hóa goitrin cũng có thể gây ra ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ́ᴘ.

Người hệ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ kém

Bắp cải chứa nhiều chất xᴏ̛, ɴʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴀ̀ɴɢ nên người đang bị ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄʜᴀ̉ʏ không nên ăn, đặc biệt là ăn sᴏ̂́ɴɢ, salad, ᴍᴜᴏ̂́ɪ xᴏ̂̉ɪ. Ăn bắp cải ᴅᴇ̂̃ sɪɴʜ ra nhiều ᴋʜɪ́, gây đᴀ̂̀ʏ ʙᴜ̣ɴɢ đặc biệt là khi ăn sᴏ̂́ɴɢ. Những người bị đᴀᴜ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ, hay bị đᴀ̂̀ʏ ʜᴏ̛ɪ cũng nên ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ăn bắp cải sᴏ̂́ɴɢ, tốt nhất là nên ɴᴀ̂́ᴜ ᴄʜɪ́ɴ trước khi ăn.

Người bị ᴅɪ̣ ᴜ̛́ɴɢ, xᴜᴀ̂́ᴛ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ dưới ᴋᴇ̂́ᴛ ᴍᴀ̣ᴄ

Bắp cải có thể làm ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴅɪ̣ ᴜ̛́ɴɢ, xᴜᴀ̂́ᴛ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ dưới ᴋᴇ̂́ᴛ ᴍᴀ̣ᴄ trở nên ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ hơn. Đặc biệt là khi ăn dưa bắp cải ᴍᴜᴏ̂́ɪ ᴄʜᴜᴀ vì nó chứa histamine có khả năng gây ɴɢᴜ̛́ᴀ, ᴄʜᴀ̉ʏ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ, xᴜɴɢ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ và ᴄʜᴀ̉ʏ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴜ̃ɪ.

Người bị ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʜᴀ̣̂ɴ

Bắp cải chứa nhiều acid oxalic có thể tăng khả năng ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ sᴏ̉ɪ ᴛʜᴀ̣̂ɴ. Do đó, những người bị sᴜʏ ᴛʜᴀ̣̂ɴ, sᴏ̉ɪ ᴛʜᴀ̣̂ɴ không nên ăn loại rau này.

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/4-thuc-pham-dai-ky-voi-bap-cai-cho-dai-nau-chung-keo-ruoc-benh-hai-than-search/

Thanh Huyền

Chia sẻ