4 thực phẩm “ᴀ̆ɴ ᴍᴏ̀ɴ” ɴᴀ̃ᴏ

ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̣ nhiều các loại thực phẩm này sẽ gây ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ xᴀ̂́ᴜ đến sức khỏe đặc biệt là ɴᴀ̃ᴏ ʙᴏ̣̂.

Đồ uống có đường

Các loại đồ uống có đường (cola, soda, nước trái cây đóng hộp, nước ᴛᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ, trà sữa…) không chỉ khiến vòng 2 của bạn to ra mà còn tăng ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪᴍ ᴍᴀ̣ᴄʜ, ᴛɪᴇ̂̉ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ tuýp 2. Ngoài ra, nó còn ᴛᴀ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ đến ɴᴀ̃ᴏ ʙᴏ̣̂. ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ tuýp 2 có liên quan đến ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ Alzheimer – một căn ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛʀɪ́ ɴʜᴏ̛́ ở người cao tuổi.

Hầu hết các loại đồ uống có đường đều chứa nhiều đường fructose. Nó có liên quan đến ʙᴇ̣̂ɴʜ ʙᴇ́ᴏ ᴘʜɪ̀, ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ ᴄᴀᴏ, ᴍᴏ̛̃ ᴍᴀ́ᴜ, ʀᴏ̂́ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ chức năng đᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴀ̣ᴄʜ. Việc ʀᴏ̂́ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʜᴏ́ᴀ có thể dẫn tới tăng ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛʀɪ́ ɴʜᴏ̛́.

Một chế độ ăn uống có nhiều đường có thể gây ra ᴠɪᴇ̂ᴍ ɴᴀ̃ᴏ, sᴜʏ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴛʀɪ́ ɴʜᴏ̛́.

ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ

ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̣ nhiều ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ sẽ làm ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ đến ɴᴀ̃ᴏ ʙᴏ̣̂. ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ chỉ ra rằng, ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ᴍᴀ̃ɴ ᴛɪ́ɴʜ có thể làm giảm ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪ́ᴄʜ ɴᴀ̃ᴏ, ʀᴏ̂́ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ chất, ɢɪᴀ́ɴ đᴏᴀ̣ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ… Người uống nhiều ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ thường bị ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ʜᴜ̣ᴛ vitamin B1. Việc này dẫn tới ʙᴇ̣̂ɴʜ ʟʏ́ ɴᴀ̃ᴏ Wernicke – một ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ʀᴏ̂́ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ɴᴀ̃ᴏ. Sau đó, nó có thể phát triển thành ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ Korsakoff dẫn đến ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ cho ɴᴀ̃ᴏ (gây mất ᴛʀɪ́ ɴʜᴏ̛́, ʀᴏ̂́ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ᴛʜɪ̣ ʟᴜ̛̣ᴄ, ɴʜᴀ̂̀ᴍ ʟᴀ̂̃ɴ và ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ không ổn định).

ᴛʜɪ̣ᴛ ᴄʜᴇ̂́ ʙɪᴇ̂́ɴ

ᴛʜɪ̣ᴛ ᴄʜᴇ̂́ ʙɪᴇ̂́ɴ sẵn không chỉ liên quan đến các ʙᴇ̣̂ɴʜ như ᴛɪᴍ ᴍᴀ̣ᴄʜ, ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ mà còn làm tăng nɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ sᴀ sᴜ́ᴛ ᴛʀɪ́ ᴛᴜᴇ̣̂. Các nhà ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ra rằng, những người thường xuyên ăn xúc xích, ᴛʜɪ̣ᴛ nguội, pate có ᴛɪ̉ ʟᴇ̣̂ ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛʀɪ́ nhớ cao hơn. Những người không bị sᴀ sᴜ́ᴛ ᴛʀɪ́ ᴛᴜᴇ̣̂ thường có chế độ ăn uống đa dạng bao gồm rau, trái cây, hải sản, ᴛʜɪ̣ᴛ ɢɪᴀ ᴄᴀ̂̀ᴍ.

Đồ chiên rán

Gà rán và khoai tây chiên là món ăn ᴋʜᴏᴀ́ɪ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ của nhiều người nhưng nó cũng khiến cân nặng tăng lên, vòng ᴇᴏ ᴘʜɪ̀ɴʜ ra và không tốt cho ɴᴀ̃ᴏ của bạn. Một ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ trên Tạp chí Khoa học Dɪɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ cho hay những người ăn nhiều đồ chiên rán bị điểm kém trong bài ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ khả năng học tập, ᴛʀɪ́ ɴʜᴏ̛́ và chức năng ɴᴀ̃ᴏ. Trong khi đó, người ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật đạt điểm cao hơn.

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/4-thuc-pham-an-mon-nao-search/?id=269712

Thanh Huyền

Chia sẻ