4 loại virus gây ung thư lây từ người sang người, 1 người mắc cả nhà phải đi khám gấp

Có 4 loại virus, ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ gây ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ có thể lây từ người sang người, nhà có 1 thành viên ᴍᴀ̆́ᴄ phải đi v gấp.

1. Virus ᴠɪᴇ̂ᴍ ɢᴀɴ B

ᴠɪᴇ̂ᴍ ɢᴀɴ B và ᴠɪᴇ̂ᴍ ɢᴀɴ C là nguyên nhân hàng đầu gây nên ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ gan.

Theo các chuyên gia, virus ᴠɪᴇ̂ᴍ ɢᴀɴ V có thể ʟᴀ̂ʏ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ qua đường ᴍᴀ́ᴜ, ᴅɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ và ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ.

Để ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ virus này, mỗi người cần đi ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ. Những nguời ᴍᴀ̆́ᴄ virus cần tích cực đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ để ᴛʀᴀ́ɴʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ phát triển ngày càng nặng hơn.

2. Virus Epstein-Barr

ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ cho thấy, virus Epstein-Barr là ᴛᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̂ɴ hàng đầu gây nên một số căn ʙᴇ̣̂ɴʜ như ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ vᴏ̀ᴍ ʜᴏ̣ɴɢ, ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ, ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ʜᴀ̣ᴄʜ…

Loại virus này thường lây qua các con đường như ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙᴏ̣ᴛ, ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ, ɢʜᴇ́ᴘ ᴛᴀ̣ɴɢ, ʜɪᴇ̂́ɴ ᴍᴀ́ᴜ….

Để ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ́ɴʜ virus Epstein-Barr, ngoài ᴛɪᴇ̂ᴍ vắc-xin ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ, bạn cần ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ các ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̆́ᴄ như không dùng chung đồ vật cá nhân như cốc uống nước, bàn chải đánh răng,…

3. Virus HPV

HPV là virus hàng đầu gây nên ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴄᴏ̂̉ ᴛᴜ̛̉ ᴄᴜɴɢ, ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴍᴏ̂ɴ.

Theo Viện ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ Quốc gia Hoa Kỳ, có tới 200 loại virus HPV nhưng một trong số chúng chỉ gây ᴍᴜ̣ɴ, số khác lại gây ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ rất ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ.

Để ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ́ɴʜ lây ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ HPV, mỗi người cần tự bảo vệ mình bằng cách ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ, sử dụng ʙᴀᴏ ᴄᴀᴏ sᴜ…

4. ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ HP

HP là loại ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ gây nên các ʙᴇ̣̂ɴʜ như ᴠɪᴇ̂ᴍ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ, ᴠɪᴇ̂ᴍ ʟᴏᴇ́ᴛ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ ᴛᴀ́ ᴛʀᴀ̀ɴɢ, nếu tình trạng ʙᴇ̣̂ɴʜ không được ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ và đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ có thể phát triển thành ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ.

ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ HP thường tồn tại trong ɴɪᴇ̂ᴍ ᴍᴀ̣ᴄ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ, ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙᴏ̣ᴛ, ᴍᴀ̉ɴɢ ʙᴀ́ᴍ trên răng và ᴋʜᴏᴀɴɢ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ. Một số con đường lây ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ HP là ɴᴏ̣̂ɪ sᴏɪ, đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ, ᴘʜᴀ̂ɴ…

Muốn ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛̀ᴀ loại ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ này bạn cần ᴛʀᴀ́ɴʜ sử dụng chung đồ vật cá nhân, bát đũa, rửa tay sạch sau khi đi ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ, ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̆́ᴄ an toàn trong y tế, ᴛʀᴀ́ɴʜ ăn một số món gây ʜᴀ̣ɪ như đồ ngâm muối, đồ thừa, món sống…

ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ không phải là ʙᴇ̣̂ɴʜ lây ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ tuy nhiên các loại virus, ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ gây ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ lại có thể.

Vì thế, mỗi người cần tự bảo vệ mình và người thân bằng cách xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt ʟᴀ̀ɴʜ ᴍᴀ̣ɴʜ, thường xuyên cập nhật các thông tin về sức khỏe, ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴋʜᴀ́ᴍ định kỳ 1 năm 2 lần để ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ và đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ nếu có dấu hiệu ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Nguồn: https://www.giadinhmoi.vn/4-loai-virus-gay-ung-thu-lay-tu-nguoi-sang-nguoi-d49474.html

Thanh Hương/giadinhmoi.vn

Chia sẻ