4 dấu hiệu trên mặt cảnh báo não đang thiếu máu mà không phải ai cũng nhận ra

Khi gặp tình trạng này, bạn không được ᴄʜᴜ̉ ǫᴜᴀɴ vì đó có thể là dấu hiệu của ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴍᴀ́ᴜ ɴᴀ̃ᴏ.

Mờ mắt

Nếu bạn đᴏ̣̂ᴛ ɴʜɪᴇ̂ɴ cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên ᴍᴏ̛̀ ᴀ̉ᴏ, thậm chí mất ᴛʜɪ̣ ʟᴜ̛̣ᴄ đᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ và tình trạng được ᴄᴀ̉ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ngay sau vài giây thì cần ᴄᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ́ᴄ. Điều này cho thấy ᴍᴀ́ᴜ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ lên ɴᴀ̃ᴏ ʙᴏ̣̂ không đủ. Lượng ᴍᴀ́ᴜ trong náo giảm và các ᴄᴜ̣ᴄ ᴍᴀ́ᴜ nhỏ ở đᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴀ̣ᴄʜ ᴠᴏ̃ɴɢ ᴍᴀ̣ᴄ gây ra hiện tượng này. Đây là một trong những biểu hiện ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴍᴀ́ᴜ ɴᴀ̃ᴏ mà nhiều người không biết.

Đᴀᴜ đᴀ̂̀ᴜ

Ban đầu, bạn chỉ bị đᴀᴜ ɴʜᴏ́ɪ một vùng đầu nhất định. Sau đó, cơn đᴀᴜ có thể lan ra khắp đầu. Bạn sẽ cảm thấy đầu ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴛʀɪ̣ᴄʜ, nhất là khi phải suy nghĩ nhiều hoặc khi mới ngủ dậy. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy ɴᴀ̃ᴏ ʙᴏ̣̂ đang không được ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ đủ ᴍᴀ́ᴜ.

Mặt bị ᴄᴏ ɢɪᴀ̣̂ᴛ

Khi lượng ᴍᴀ́ᴜ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ lên ɴᴀ̃ᴏ không đủ, nó sẽ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đến sự ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ của ɴᴀ̃ᴏ đối với ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉, ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̣̆ᴛ và hệ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ và dẫn tới tình trạng ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̣̆ᴛ bị ᴄᴏ ɢɪᴀ̣̂ᴛ.

Nếu bạn thấy khuôn mặt của mình bị ᴄᴏ ɢɪᴀ̣̂ᴛ mà không rõ lý do hoặc thấy mặt bị ɴɢᴜ̛́ᴀ thì phải ᴄᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ́ᴄ. Hãy đến ʙᴇ̣̂ɴʜ viện để ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ và đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ.

Mᴇ́ᴏ miệng

Đây là biểu hiện ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ của việc ɴᴀ̃ᴏ không được ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ đủ ᴍᴀ́ᴜ, ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đến sự ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ của ɴᴀ̃ᴏ tới các cơ ở góc miệng, đồng thời làm ʀᴏ̂́ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ chức năng ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ngôn ngữ. Khi gặp tình trạng này, bạn tuyệt đối không được ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ mà cần phải đến ʙᴇ̣̂ɴʜ viện để được ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ càng sớm càng tốt.

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/4-dau-hieu-tren-mat-canh-bao-nao-dang-thieu-mau-ma-khong-phai-ai-cung-nhan-ra-search/?id=270221

Thanh Huyền

Chia sẻ