4 dấu hiệu bất thường sau khi ăn cảnh báo ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ, chớ dại chủ quan

Khi ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ hoạt động không ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉, bạn sẽ gặp một trong những biểu hiện này sau khi ăn.

Bị đᴀ̂̀ʏ ʜᴏ̛ɪ

Thông thường dù bạn ăn no ᴄᴀ̆ɴɢ ʙᴜ̣ɴɢ thì sau khoảng 30 phút ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ hoạt động, cảm giác này sẽ dần biến mất. Tuy nhiên, khi ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ bị ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ở mức độ nhất định, ɴʜᴜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ không hoạt động như bình thường khiến thức ăn không được ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ.

Nếu bạn luôn cảm thấy đᴀ̂̀ʏ ʜᴏ̛ɪ sau khi ăn, có thể ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ của bạn đang gặp vấn đề. Bệnh về ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ sẽ làm chức năng ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ ɢɪᴀ̉ᴍ sᴜ́ᴛ và tạo ra cảm giác đᴀ̂̀ʏ ʜᴏ̛ɪ sau khi ăn.

Bᴜᴏ̂̀ɴ ɴᴏ̂ɴ, ɴᴏ̂ɴ

Sau khi ăn có cảm giác bᴜᴏ̂̀ɴ ɴᴏ̂ɴ và ɴᴏ̂ɴ thì khả năng cao ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ đang không được khỏe. Khi chức năng ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ yếu, thức ăn không được ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ và ʜᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴜ̣ hết sinh ra đᴀ̂̀ʏ ʜᴏ̛ɪ, ᴄʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʙᴜ̣ɴɢ. Nó còn tạo ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ lên ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ và gây ra cảm giác ʙᴜᴏ̂̀ɴ ɴᴏ̂ɴ, ɴᴏ̂ɴ.

Miệng có ᴍᴜ̀ɪ ʜᴏ̂ɪ hoặc ᴏ̛̣ ᴄʜᴜᴀ

Miệng có ᴍᴜ̀ɪ ʜᴏ̂ɪ, ᴏ̛̣ ᴄʜᴜᴀ, ᴛʀᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ axit ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ sau khi ăn là dấu hiệu cho thấy ɴɪᴇ̂ᴍ ᴍᴀ̣ᴄ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ bị ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Một khi ɴɪᴇ̂ᴍ ᴍᴀ̣ᴄ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ không còn khỏe mạnh như ban đầu, quá trình ʜᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴜ̣ các chất ᴅɪɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ sẽ chậm lại dẫn tới ᴄʜᴀ́ɴ ăn và các ʙᴇ̣̂ɴʜ ʟʏ́ khác.

Trong khi đó, tình trạng ᴛʀᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ axit, ᴏ̛̣ ᴄʜᴜᴀ xảy ra trong thời gian dài thì các chất trong ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ như pepsin, ᴅɪ̣ᴄʜ ᴍᴀ̣̂ᴛ, axit ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ sẽ đi vào ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ǫᴜᴀ̉ɴ và làm ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ǫᴜᴀ̉ɴ.

Đi ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ ngay lập tức

Nếu vừa ăn xong bừa ăn mà có cảm giác muốn đi ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ luôn thì có nghĩa là ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ của bạn đang không hoạt động bình thường. Cảm giác muốn đi ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ ngay sau khi ăn chứng tỏ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ chưa kịp ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ hết thức ăn mà đã đưa ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ vào ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ.

Ở trạng thái khỏe mạnh, thức ăn được đưa vào ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ rồi đi đến ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́a. Tại diễn ra quá trình ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ. Sau đó, các bã thưc ăn mới được đưa đến ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ʙᴀ̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ để đᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ̉ɪ ra ngoài. Quá trình này thường kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/4-dau-hieu-bat-thuong-sau-khi-an-canh-bao-benh-da-day-cho-dai-chu-quan-search/?id=270901

Thanh Huyền

Chia sẻ