4 câu mà phụ nữ càng nói thì phúc đức càng kiệt, con cháu đời sau nhận quả báo

Vốn dĩ những lời thốt ra sẽ thể hiện bản lĩnh, tâm hồn của con người. Phụ nữ nói những lời dễ nghe thì bụng dạ thiện lương, còn phụ nữ nói ra những lời tục tĩu, bậy bạ thì chứng tỏ là tâm hẹp hòi.

1. Lời tùy tiện đánh giá người khác

Phụ nữ đừng tùy tiện đánh giá tính cách, phẩm hạnh hay lối sống của những người mà bạn chưa thật sự hiểu hết. Mỗi người ai cũng có những nét đẹp riêng, cao quý hay thấp hèn cũng là một cá thể đáng được tôn trọng. Vốn dĩ cuộc sống này chẳng ai sinh ra là hoàn hảo cả để đánh gia người khác tốt hay xấu.

Bởi thế nên đàn bà thông minh sẽ không thích chê bai hay đánh giá người khác. Hãy khiêm tốn, sống biết mình biết ta.

2. Thốt ra những lời tục tĩu, khó nghe


(ảnh minh họa)
Vốn dĩ những lời thốt ra sẽ thể hiện bản lĩnh, tâm hồn của con người. Phụ nữ nói những lời dễ nghe thì bụng dạ thiện lương, còn phụ nữ nói ra những lời tục tĩu, bậy bạ thì chứng tỏ là tâm hẹp hòi. Bởi thế nên muốn có phúc đức trọn vẹn, con cháu hưởng phúc báo thì đừng nói ra những lời làm hại người khác. Bởi lời nói thốt ra thì dễ nhưng bạn sẽ không biết hậu quả sau đó nó như thế nào đâu.

3. Không nói hai lời


(ảnh minh họa)
Một người đàn bà khôn chính là luôn kiên định trong lời nói, thể hiện giá trị của bản thân chứ không để ai xem thường cả. Ngược lại thì đàn bà dại lại rất thích nói hai lời, khiến người khác xem thường thậm chí là gây hại cho cả mình và người khác. Hãy suy nghĩ trước khi nói, đừng dễ người khác xem thường mình.

4. Lời nói khiêu khích

Lời nói khiêu khích hay còn gọi là ”cà khịa” người khác thường là những người thích sân si, thích thể hiện. Đây là kiểu người dễ bị người khác xa lánh, không thân thiết. Với những lời khiêu khích này thì họ sẽ phải chịu tội vô cùng nặng.

Họa từ miệng mà ra bởi thế nên phụ nữ muốn có phúc đức cho chính mình thì nhất định phải biết giữ mồm giữ miệng.

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/4-cau-ma-phu-nu-cang-noi-thi-phuc-duc-cang-kiet-con-chau-doi-sau-nhan-qua-bao-search/

/KhoevadepTruy Nguyệt

Chia sẻ