3 dấu hiệu ở cổ cảnh báo ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ ở tuyến giáp: Dù chỉ có 1 biểu hiện cũng phải đi khám gấp

Khi gặp những ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ dưới đây bạn không nên ᴄʜᴜ̉ ǫᴜᴀɴ. Hãy đi ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ sức khỏe càng sớm càng tốt, đề phòng ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ bị ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ́ᴘ.

Thấy ᴄᴜ̣ᴄ ᴜ xuất hiện trên cổ

ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ́ᴘ nằm ở phía trước cổ. Do đó, bạn có thể ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ bằng cách đặt tay lên cổ. Nếu thấy có một ᴄᴜ̣ᴄ ᴜ xuất hiện và nó nằm yên vị ở đó trong một thời gian dài không biến mất thì bạn nên chú ý.

Khi ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ́ᴘ di căn đến các ʜᴀ̣ᴄʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ở gần đó, ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ có thể xuất hiện ở những ʜᴀ̣ᴄʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ trên cổ thay nằm ở phía trước.

Khó ɴᴜᴏ̂́ᴛ thức ăn

Cᴀ̉ᴍ ʟᴀ̣ɴʜ hoặc ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ các loại virus có thể gây sᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ̂̉ ʜᴏ̣ɴɢ và dẫn đến khó ɴᴜᴏ̂́ᴛ thức ăn. Tuy nhiên, nếu cảm thấy khó ɴᴜᴏ̂́ᴛ thức ăn trong vài tuần, không phải do ᴄᴀ̉ᴍ ʟᴀ̣ɴʜ hay ᴠɪᴇ̂ᴍ ʜᴏ̣ɴɢ, bạn hãy ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ. Trong trường hợp này, hãy ᴄʜᴜ̉ đᴏ̣̂ɴɢ tới ʙᴇ̣̂ɴʜ viện ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ càng sớm càng tốt.

Giọng nói thay đổi

ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ́ᴘ có ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đến giọng nói. Nếu bạn không bị ᴄᴀ̉ᴍ ʟᴀ̣ɴʜ, ᴠɪᴇ̂ᴍ ʜᴏ̣ɴɢ mà giọng nói bỗng nhiên thay đổi thì cần phải đi ᴋʜᴀ́ᴍ ngay. Khi khối u ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ́ᴘ phát triển, nó sẽ ᴄʜᴇ̀ɴ vào cổ họng và gây ra tình trạng ᴋʜᴀ̀ɴ tiếng.

Những đối tượng có ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ cao ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ

Uɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ́ᴘ thường gặp ở phụ nữ hơn nam giới. Phụ nữ có xu hướng ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ này ở độ tuổi 40-50. Trong khi đó, nam giới ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ́ᴘ thường ở khoảng 60 hoặc 70 tuổi.

Tuy nhiên, những người trẻ tuổi vẫn có ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ bị ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ́ᴘ.

Loại ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ thường gặp nhất là ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ́ᴘ ᴛʜᴇ̂̉ ɴʜᴜ́, xảy ra với những người từ 30 đến 50 tuổi. Tỷ lệ sᴏ̂́ɴɢ sᴏ́ᴛ của dạng ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ tương đối cao. Nếu ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ở giai đoạn 1 thì tỷ lệ sᴏ̂́ɴɢ sᴏ́ᴛ trên 5 năm là gần 100%, giai đoạn 2 cũng gần 100%, giai đoạn 3 là 71% và giai đoạn cuối là 50%.

Chia sẻ