Không phải tiền bạc, chung thủy mới là điều cốt lõi giữ gìn hạnh phúc gia đình

Dù chịu tác động nhiều chiều của quá trình công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế, chung thủy vẫn là những giá trị cốt lõi và bất biến nhất của gia đình Việt Nam, không phân biệt loại hình gia đình nào.

Trong xã hội hiện đại, sự thay đổi mạnh mẽ hàng ngày hàng giờ về kinh tế xã hội, văn hóa, công nghệ đã tác động rất mạnh mẽ, khiến cho cấu trúc nội tại cũng như hình thái bên ngoài của gia đình Việt Nam đang thay đổi hàng ngày hàng giờ. Vậy vấn đề đặt ra đó là “Đâu là giá trị cốt lõi của gia đình Việt Nam đương đại”?

Điều đáng nói là sự thay đổi này không hẳn chỉ là theo xu hướng tốt lên hay xấu đi. Trong một xã hội đa chiều, sự biến chuyển của cá thể xã hội đó cũng vì thế mà phong phú, nhiều sắc thái. Gia đình đương đại Việt đang thay đổi theo nhiều chiều hướng khác nhau, trong đó bên cạnh những giá trị truyền thống đã không còn phù hợp đã nảy sinh thêm những giá trị mới của gia đình cũng rất đáng được trân trọng.

Trong chương trình nghiên cứu “Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay” của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam mới đây chỉ ra, chung thủy là yếu tố quan trọng nhất đối với một cuộc hôn nhân bền chặt với số điểm cao hơn hẳn các yếu tố khác như tình yêu, có con, quan hệ tình dục.

Ngoài ra, cũng nằm trong nghiên cứu khoa học, nói về chuyện chung thủy vợ chồng, nghiên cứu của Ths Phan Huyền Dân (Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới) cho thấy, 100% các ý kiến định tính đề cao chung thủy, coi trọng chung thủy và quan điểm này không có sự chênh lệch giữa từng thế hệ.

Từ đó có thể thấy, chung thủy vẫn là giá trị được coi trọng trong quan hệ hôn nhân và gia đình. Kết quả này không chỉ là nhu cầu tự thân mà nó còn được điều chỉnh bằng quan hệ đạo đức và pháp luật.

Hội nghị khoa học mới đây của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới cho thấy, chung thủy là yếu tố cốt lõi của một gia đình

Hội nghị khoa học mới đây của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới cho thấy, chung thủy là yếu tố cốt lõi của một gia đình

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra, việc đánh giá này cũng cho thấy xuất hiện định kiến giới đối với sự chung thủy của nữ giới. Cùng một hành vi đi ngược lại với giá trị nhưng người phụ nữ bị phán xét nặng nề hơn nam giới. Chung thủy vẫn là thước đo phẩm giá của người phụ nữ. Họ được kỳ vọng là nhân tố giữ gìn cho gia đình êm ấm và tốt đẹp.

Xét đến cùng, vấn đề chung thủy ở Việt nam đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ với những biến đổi quan trọng từ mô hình truyền thống đến những đặc điểm hiện đại và hậu hiện đại, trong đó giá trị mới xuất hiện bên cạnh sự tồn tại của một số giá trị truyền thống.

Nhưng giữa những tác động nhiều chiều của quá trình công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế, chung thủy vẫn là những giá trị cốt lõi và bất biến nhất của gia đình Việt Nam, không phân biệt loại hình gia đình nào.

Chia sẻ