20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

Những bức ảnh này phản ảnh thực tế ‘đau đớn’ của cuộc sống hiện tại, khiến người xem không thể không nhìn lại chính mình.

▼ Trẻ em nên có được tuổi thơ đúng nghĩa

thuc-te-cuoc-song-1-698x1024 - thuc te cuoc song 1 698x1024 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Rồi sẽ có ngày người ta coi những quển sách như vật thể lạ

thuc-te-cuoc-song-3 - thuc te cuoc song 3 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Công nghệ đã chiếm mất tuổi thơ của trẻ em

thuc-te-cuoc-song-4 - thuc te cuoc song 4 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Truyền thông 1 chiều đang dần biến trẻ em thành những ‘cỗ máy’

thuc-te-cuoc-song-5 - thuc te cuoc song 5 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Nên nhìn vào thực tế và hành động thay vị đứng yên

thuc-te-cuoc-song-6 - thuc te cuoc song 6 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Thực tế phũ phàng của nên kinh tế

thuc-te-cuoc-song-7 - thuc te cuoc song 7 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Cuộc sống luôn là như vậy

thuc-te-cuoc-song-8 - thuc te cuoc song 8 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Con người đang tự lừa dối chính mình

thuc-te-cuoc-song-9 - thuc te cuoc song 9 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Cần có sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc

thuc-te-cuoc-song-10 - thuc te cuoc song 10 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Môi trường đã không được như trong những bức tranh nữa

thuc-te-cuoc-song-11 - thuc te cuoc song 11 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Những người lãnh đạo đang sống dựa vào chính người dân

thuc-te-cuoc-song-12 - thuc te cuoc song 12 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Tình yêu cũng bị công nghệ làm lu mờ

thuc-te-cuoc-song-13 - thuc te cuoc song 13 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Thực tế của chiến tranh

thuc-te-cuoc-song-14-678x1024 - thuc te cuoc song 14 678x1024 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Con người đang tự cô lập chính mình

thuc-te-cuoc-song-15 - thuc te cuoc song 15 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Thế giới ảo đang kiểm soát tất cả

thuc-te-cuoc-song-16 - thuc te cuoc song 16 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Dường như người ta đang sống không phải vì chính họ

thuc-te-cuoc-song-17 - thuc te cuoc song 17 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Thứ không thể thiếu

thuc-te-cuoc-song-18 - thuc te cuoc song 18 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Bạn sẽ nhận ra điều này nếu bạn làm ngược lại với xã hội

thuc-te-cuoc-song-19 - thuc te cuoc song 19 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Cuộc sống ảo đang kiếm soát cuộc sống thật

thuc-te-cuoc-song-20 - thuc te cuoc song 20 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Thời đại Smart phone

thuc-te-cuoc-song-21 - thuc te cuoc song 21 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Những thứ đáng trân trọng đang bị coi thường

thuc-te-cuoc-song-22 - thuc te cuoc song 22 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Con người đang bị chết cứng trong cái khung của công nghệ

thuc-te-cuoc-song-23 - thuc te cuoc song 23 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Sự kết nối của con người đã thay đổi

thuc-te-cuoc-song-25 - thuc te cuoc song 25 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Sức ì đã quá lớn

thuc-te-cuoc-song-26 - thuc te cuoc song 26 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Bạn sẽ không cô đơn khi đã có thế giới ảo

thuc-te-cuoc-song-27 - thuc te cuoc song 27 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Tất cả đều diễn ra trên mạng xã hội

thuc-te-cuoc-song-28 - thuc te cuoc song 28 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Con người quá bị phụ thuộc

thuc-te-cuoc-song-29 - thuc te cuoc song 29 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

▼ Tưởng làm chủ công nghệ nhưng có thế là ngược lại

thuc-te-cuoc-song-30 - thuc te cuoc song 30 - 20+ bức ảnh lột tả hiện thực đau lòng của đời sống ‘văn minh’

___________________________
Theo Đại kỷ nguyên
GP TTTĐTH: 3362/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp

Chia sẻ