19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

Cùng theo dõi chùm tranh hài hước của nữ nghệ sĩ 21 tuổi người Canada Cassandra Calin để thấy được những thực tế bạn phải đối mặt khi làm con gái.

“Tôi lấy cảm hứng từ những kinh nghiệm cuộc sống để vẽ tranh. Tôi thích cảm giác phá lên cười khi nhìn vào các thói quen ‘xấu’ của chính mình”, Cassandra chia sẻ.

#1

thuc-te-con-gai-1-768x768 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#2

thuc-te-con-gai-1-768x768 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#3

thuc-te-con-gai-1-768x768 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#4

thuc-te-con-gai-1-768x768 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#5

thuc-te-con-gai-1-768x768 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#6

thuc-te-con-gai-1-768x768 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#7

thuc-te-con-gai-1-768x768 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#8

thuc-te-con-gai-1-768x768 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#9

thuc-te-con-gai-1-768x768 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#10

thuc-te-con-gai-1-768x768 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#11

thuc-te-con-gai-1-768x768 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#12

thuc-te-con-gai-1-768x768 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#13

thuc-te-con-gai-1-768x768 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#14

thuc-te-con-gai-1-768x768 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#15

thuc-te-con-gai-1-768x768 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#16

thuc-te-con-gai-1-768x768 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#17

thuc-te-con-gai-1-768x768 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#18

thuc-te-con-gai-1-768x768 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#19

thuc-te-con-gai-1-768x768 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

Nguồn ảnh: boredpanda

Nguồn: Đại Kỷ Nguyên

Loading...