19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

Cùng theo dõi chùm tranh hài hước của nữ nghệ sĩ 21 tuổi người Canada Cassandra Calin để thấy được những thực tế bạn phải đối mặt khi làm con gái.

“Tôi lấy cảm hứng từ những kinh nghiệm cuộc sống để vẽ tranh. Tôi thích cảm giác phá lên cười khi nhìn vào các thói quen ‘xấu’ của chính mình”, Cassandra chia sẻ.

#1

- thuc te con gai 1 768x768 - 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#2

- thuc te con gai 2 768x768 - 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#3

- thuc te con gai 3 732x1024 - 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#4

- thuc te con gai 21 - 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#5

- thuc te con gai 5 768x841 - 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#6

- thuc te con gai 6 768x1203 - 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#7

- thuc te con gai 7 768x768 - 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#8

- thuc te con gai 8 628x1024 - 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#9

- thuc te con gai 9 768x624 - 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#10

- thuc te con gai 10 768x768 - 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#11

- thuc te con gai 11 768x768 - 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#12

- thuc te con gai 12 768x1215 - 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#13

- thuc te con gai 13 768x768 - 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#14

- thuc te con gai 14 768x768 - 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#15

- thuc te con gai 15 768x632 - 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#16

- thuc te con gai 16 768x768 - 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#17

- thuc te con gai 19 768x768 - 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#18

- thuc te con gai 17 768x768 - 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

#19

- thuc te con gai 18 768x768 - 19 bức tranh hài hước nhưng cực chuẩn về con gái hiện đại sẽ khiến bạn cười đau ruột

Nguồn ảnh: boredpanda

Nguồn: Đại Kỷ Nguyên